Публикация

Ректорът на Медицински университет - Пловдив избран за втори мандат (Общо събрание, 14 юли 2015)

Чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн бе избран с 141 гласа от 237 гласували да ръководи медицинския ВУЗ през следващия мандат до 2019 г. "Академизмът и просперитетът ще продължат да бъдат характерната отличителна черта на Медицински университет - Пловдив"


Общото събрание на Медицински университет-Пловдив проведено на 14 юли 2015 гласува за втори път доверие на ректора чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн.

251 бе общият списъчен състав на преподаватели, студенти, докторанти и служители на Медицинския университет - Пловдив като делегати с право на глас в Общото събрание, което прие отчета на Ръководството на висшето училище за мандат 2011 - 2015 и избра повторно за ректор чл. кор. проф. Стефан Костянев, дмн за следващия мандат 2015 - 2019 г.

От гласувалите за ректор 237 делегати: 141 са гласувалите за чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн и 91 за опонента проф. д-р Николай Бояджиев, дм. Пет са невалидните бюлетини.

Чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн получи подкрепата на днешните избори за пълен четиригодишен мандат въз основа на внесената си персонална мандатна програма за управление и развитие на МУ - Пловдив, под надслов „Зрелост и ускорение“.

След като благодари за оказаното доверие Ректорът, професор Костянев, подчерта: „Академизмът и просперитетът ще продължат да бъдат характерната отличителна черта на Медицински университет - Пловдив“.

Изборите в МУ - Пловдив включваха и избор на нови: председател и заместник-председател на най-висшия академичен управленски орган - Общото събрание. Проф. д-р Мая Кръстева, дм (от катедра АГ и досегашен председател на Контролния съвет на МУ-Пловдив) бе избрана за председател и проф. д-р Владимир Ставрев, дм (ръководител катедра Ортопедия и травматология) за заместник-председател.

МУ - Пловдив ще има нови председател и заместник-председател на Контролния съвет, а също и нови членове на Академичния съвет, които форумът избра.

Изборът за ректор бе таен, като за избран се счете кандидатът, който е получил повече гласове, но не по-малко от половината от участвалите в гласуването присъстващи делегати. (Чл.14, ал. 6, т. 1 от ПУДМУП).

Коментари