НЗОК прекратява заплащането на лекарствени продукти OLANZAPIN STADA
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Организация
НЗОК прекратява заплащането на лекарствени продукти OLANZAPIN STADA

НЗОК прекратява заплащането на лекарствени продукти OLANZAPIN STADA

НЗОК прекратява заплащането на лекарствени продукти OLANZAPIN STADA film-coated tablets 5 mg x 30 с НЗОК код NF 697, OLANZAPIN STADA film-coated tablets 10 mg x 30 с НЗОК код NF 698 и Serotiapine film-coated tablets 100 mg x 60 с НЗОК код NF 751 в сила от 01.07.2015 г.

НЗОК прекратява заплащането на лекарствени продукти OLANZAPIN STADA film-coated tablets 5 mg x 30с НЗОК код NF 697, OLANZAPIN STADA film-coated tablets 10 mg x 30с НЗОК код NF 698 и Serotiapine film-coated tablets 100 mg x 60с НЗОК код NF 751 в сила от 01.07.2015 г.

Издадени рецептурни бланки по действащи протоколи за посочените лекарствени продукти се изпълняват до 15.07.2014 г.

След 16.07.2015г., за лекарствени продукти OLANZAPIN STADA film-coated tablets 5 mg x 30 с НЗОК код NF 697, OLANZAPIN STADA film-coated tablets 10 mg x 30 с НЗОК код NF 698 и Serotiapine film-coated tablets 100 mg x 60 с НЗОК код NF 751, не следва да се издават рецептурни бланки. Действащите протоколи за лекарствените продукти следва да се анулират, а здравноосигурените да се насочат към специалист за назначаване на терапевтична алтернатива.

Мнения