Публикация

НЗОК прекратява заплащането на лекарствени продукти OLANZAPIN STADA

НЗОК прекратява заплащането на лекарствени продукти OLANZAPIN STADA film-coated tablets 5 mg x 30 с НЗОК код NF 697, OLANZAPIN STADA film-coated tablets 10 mg x 30 с НЗОК код NF 698 и Serotiapine film-coated tablets 100 mg x 60 с НЗОК код NF 751 в сила от 01.07.2015 г.


НЗОК прекратява заплащането на лекарствени продукти OLANZAPIN STADA film-coated tablets 5 mg x 30с НЗОК код NF 697, OLANZAPIN STADA film-coated tablets 10 mg x 30с НЗОК код NF 698 и Serotiapine film-coated tablets 100 mg x 60с НЗОК код NF 751 в сила от 01.07.2015 г.

Издадени рецептурни бланки по действащи протоколи за посочените лекарствени продукти се изпълняват до 15.07.2014 г.

След 16.07.2015г., за лекарствени продукти OLANZAPIN STADA film-coated tablets 5 mg x 30 с НЗОК код NF 697, OLANZAPIN STADA film-coated tablets 10 mg x 30 с НЗОК код NF 698 и Serotiapine film-coated tablets 100 mg x 60 с НЗОК код NF 751, не следва да се издават рецептурни бланки. Действащите протоколи за лекарствените продукти следва да се анулират, а здравноосигурените да се насочат към специалист за назначаване на терапевтична алтернатива.

Коментари