Публикация

AbbVie: нови резултати от проучване за лечение на хепатит С

При нито един пациент не е имало вирусологичен неуспех по време на лечението и при нито един пациент не е установен вирусологичен рецидив след края на терапията.


СЕВЕРЕН ЧИКАГО, ИЛИНОЙС, 24 юни 2015 г. — Световната биофармацевтична компания AbbVie обяви резултатите от проучването TURQUOISE-III, показващи 100% траен вирусологичен отговор на 12 седмица след края на лечението при възрастни пациенти с хроничен хепатит С генотип 1b (GT1b) и с компенсирана чернодробна цироза.Тези нови резултати от фаза 3b проучването на AbbVie ще бъдат представени по време на 15-ия годишен международен симпозиум за вирусни хепатити и чернодробни заболявания в Берлин, Германия.

Приблизително 160 милиона души по света са заразени с вируса на хепатит С. Генотип 1 е най-често срещаният генотип и представлява 60% от случаите в света. В Европа най-разпространеният субгенотип е 1b (47%). С течение на времето, хроничната С вирусна инфекция може да доведе до чернодробни усложнения, включително цироза, при около 10-20% от заразените хора.

Тъй като това е най-преобладаващият субгенотип и той се открива в голяма част от пациентите с хроничен хепатит С в световен мащаб, има нужда от продължаване на проучването за допълнителни схеми за лечение,“ заяви д-р Джордан Дж. Фелд, MPH, директор по проучванията и учен-клиницист от Центъра по чернодробни заболявания в Торонто, Канада.Резултатите от TURQUOISE-III са обещаващи и показват, че пациентите с генотип 1b с компенсирана чернодробна цироза имат потенциал за постигане на високи нива на отговор при 12-седмично лечение без интерферон и рибавирин.

Обхванатите от проучването пациенти са нелекувани преди или вече лекувани (с неуспех от предшестващо лечение с пегилиран интерферон и рибавирин). Нито един пациент не е прекъснал лечението поради нежелани реакции. Най-често съобщаваните нежелани реакции (> 10%) са били: умора (22%), диария (20%) и главоболие (18%).

При нито един пациент не е имало вирусологичен неуспех по време на лечението и при нито един пациент не е установен вирусологичен рецидив след края на терапията.

За клиничната програма на AbbVie за развитие на лечението на HCV

Клиничната програма на AbbVie за развитие на лечението на HCV има за цел напредък на научните знания и клиничните грижи чрез проучване на безинтерферонови лечения с или без рибавирин, прилагани изцяло през устата, за постигане на високи нива на траен вирусологичен отговор при възможно най-много пациенти. Глобалната фаза 3b програма на AbbVie включва повече от 2800 пациенти с генотип 1 в над 200 изследователски центъра по света, включително в САЩ, Канада, Европа, Русия и Бразилия.

За AbbVie

AbbVie е глобална, научноизследователска биофармацевтична компания, създадена през 2013 г. след отделяне от Abbott Laboratories. Мисията на компанията е да използва своите експертни познания, всеотдайни служители и уникален подход към иновациите, за да се развива и предлага на пазара модерни терапии, които са насочени към някои от най-трудните за лечение и тежки заболявания в света. За повече информация относно компанията и нейните служители, портфолио и поети ангажименти, посетете www.abbvie.com.

Следвайте @abbvie в Twitter или преглеждайте възможностите за кариера на страницата ни във Facebook или LinkedIn.

Коментари