Публикация

Генетичен тест разкри нови връзки между пушенето и рака

Интересни факти за влиянието на тютюнопушенето над клетките в човешкия организъм


Нов вид изследване, анализиращо епителни клетки от вътрешната страна на бузата, ни разкрива как факторите на средата, като цигарения дим променят ДНК на човек. Учените предполагат, че новия тест, за който се смята, че е по-точен и от кръвен, може да разкрие непознати взаимовръзки между рака и тютюнопушенето.

"Екипа ни доказа, че пушенето въздейства изключително много върху генома на клетките, които са директно излижени на този карциноген" сподели Андрю Тешелфорд ръководител на проучването. "От съществена важност е, че сходни на наблюдаваните генетични промени се наблюдават в туморни образувания, включително и такива, за които все още не е установена връзка с тютюнопушенето".

Учените взимат проби от устната кухина на 790 жени, всички родени през 1946 г. и проследяват генетичните промени, които настъпват. При тези, които пушат, се отчитат промени, за които е доказана връзката с няколко типа рак. Изследователите смятат, че техните анализи ще помогнат да бъде изяснен генетичния "отпечатък" на тютюнопушенето.

Анализ на получените данни от проучването дава и друга много ценна информация, която ще представлява особен интерес за бившите пушачи. При жените, спрели тютюнопушенето преди 10 или повече години, вредите свързани с пушенето вече не се наблюдават. Това потвърждава твърдението, че никога не е късно да откажеш цигарите и да се предпазиш от различни заболявания, но колкото по-рано стане това толкова по-добре съветват учените.

Коментари