Публикация

За последните четири години над 1800 лекари са напуснали страната

От началото на годината досега в чужбина са заминали около 300 високо квалифицирани наши медицински специалисти


Високото търсене на здравния персонал в някои страни-членки на ЕС и съответно високото заплащане води до изтичането на квалифициран медицински персонал в различни посоки през европейските граници, отчита анализ на Евростат за здравния персонал в страните-членки на ЕС през 2012 г.

По данни на експерти от Българския лекарски съюз (БЛС) за последните 4 години над 1800 български лекари са напуснали страната и са намерили работа в чужбина: през 2011 г. - над 500 лекари, през 2012 г. - 447, през 2013 г.- около 400, а през миналата година - още 540 лекари.

От началото на годината досега в чужбина са заминали около 300 високо квалифицирани наши медицински специалисти.

Според експертите около 30 процента от българските лекари, които са потърсили и са намерили работа във Великобритания, са назначени на ръководни позиции.

Практикуващите лекари-жени у нас са повече от мъжете

По данни на националната ни статистика броят на практикуващите лекари у нас в края на миналата година е бил общо 28 842, от които жените са малко над 16 хиляди (55,5 на сто), а мъжете - 12 827 (44,5 на сто).

Най-висок е делът на общопрактикуващите лекари - над 4500 или 16 на сто от всички лекари в страната. В структурата следват специалистите по анестезиология и интензивно лечение - над 1500, педиатрия - 1459, акушерство и гинекология - 1449, хирургия - 1426 и др.

Най-голям е делът на лекарите на възраст 45 - 54 години - 10 301 или 35,7 на сто от всички 

лекари у нас. Младите практикуващи лекари у нас до 35 години са били 2356 или около 8 на сто, а възрастните медици над 65 години са били 3557 или около 12 на сто, сочат данните на националната статистика.

Професионално активните и лицензирани лекари у нас са били 391 на 100 000 души от населението, сочи анализът на Евростат.

Отчетено е леко повишение на броя на практикуващите медици, като през 2002 г. у нас е имало 352 лекари на 100 хиляди души население.

По този показател страната ни изпреварва и повече от своите съседи - в Румъния има 239 лекари на 100 хиляди души, в Сърбия - 309, в Турция - 173.

Най-висок е ръстът на професионално активните и лицензирани лекари в Гърция - 614 на сто хиляди души, Австрия (490), Литва и Норвегия (по 422), Португалия (419), Швейцария и Швеция (по 392) и др.

Данните са за десет годишен период (2002 - 2012 г.) и само в две страни на ЕС има незначително намаление на броя на практикуващите лекари - в Унгария (от 319 - на 309) и в Полша (от 230 - на 221).

Като цяло в ЕС-28 през този период са работили над 2 милиона лекари, от които над 320 хиляди - в Германия, над 220 хиляди - в Италия и около 200 хиляди - във Франция. Медицинските сестри и специалистите по здравни грижи в Евросъюза са били около 3,1 млн., като над 700 хиляди са били на работа в Германия, около 600 хиляди - във Франция и около 400 хиляди - във Великобритания.

Източник: БТА

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Лекари Европа медици здравен персонал

Коментари