Публикация

Онлайн платформа на Пренатест прави теста по-достъпен

Онлайн платформата на Пренатест вече е достъпна за нашите пациенти - тя предоставя възможност за по-гъвкаво самостоятелно организиране на процедурата по извършване на теста и по-достъпни финансови условия.


Услугата Пренатест light е финансово по-достъпен вариант на теста, при който бременните могат сами да организира процедурата по направата му по лесен и удобен начин, съобразен с личните им ангажименти и предпочитания.

Чрез тази платформа ще можете да заявите и получите своя комплект с епруветки, необходими за изследването. След получаването им трябва да посетите избрано от Вас медицинско заведение, в което да Ви бъде взета кръвна проба за Пренатест. Заплатената от Вас сума обезпечава разходите по доставката на комплекта с епруветки, транспорта на пробата от Вашето населено място до лабораторията на Лайфкодекс в Констанц, Германия, изработване на изследването, получаването на резултат и придружаващо становище от специалист по медицинска генетика.


  • Дава резултат за Синдром на Даун (Тризомия 21) и определя пола на бебето.
  • Точност на резултата 99.8%
  • Резултат от теста се получава в рамките на 15 работни дни заедно със становище от специалист по медицинска генетика

Коментари