Публикация

Модерен апарат за изследване на костите в Пловдив


Пловдивската  болница „Св. Мина” разполага със съвременен апарат за изследване на костната плътност.
Това съобщи управителят на болницата д-р Надежда Крумова.

„Остеоденситометърът работи не на ехографски, а на рентгенов принцип и дава възможност да се определи нарушението на костната плътност с точност до 100%. Изследванията се извършват по програма СЗО. При прегледа се получават данни за плътността не само на гръбначните прешлени, но и на тазобедрените стави и китките. В софтуера на програмата са заложени много важни показатели, които гарантират ефикасността на изследването”, обясни д-р Крумова.

През последните дни ревматолозите, гинеколозите, ендокринолозите и ортопедите в болницата редовно изпращат пациенти за консултации.

„В лабораторията на болницата се измерва и нивото на калция в клетката, както и PH на кръвта, които имат значение за определяне на риска от остеопороза”, допълни управителят на „Св. Мина”.

Остеопорозата е сериозно заболяване и ако се открие навреме, могат да бъдат избегнати много тежки счупвания.
Специалистите са категорични, че гаранция за това дава само профилактиката.

Коментари