Публикация

Рискови фактори за инсулт(ВИДЕО)

Инсултът (исхемичен и хеморагичен) обикновено завършва с траен неврологичен и психичен дефицит


Исхемичният инсулт представлява остро нарушение на мозъчнотокръвообращение, което се дължи на недостиг на кръв и метаболити в определенизони на мозъка.
Рисковите фактори за инсулт са две групи:
- добре документирани или сигурни - хипертония, сърдечнизаболявания, захарен диабет, тютюнопушене, асимптомни кариозни стенози;
- вероятни, които не са толкова добре документирани –хиперлипидемии, повишен холестерол, затлъстяване, употреба на алкохол,обездвижване и др.
Механизми за развитие на исхемичен инсулт : Тромбоемболичен, съдов спазъм и ангиодистоничен. Клинична картина : Лезия на VIIи XII ЧМН по централен тип. Двигателни нарушения - хемипарези(хемиплегии)контралатерано на огнището на увреда. Нарушения в координацията и походката.Наличие на патологични рефлекси от групите на Бабински и Росолимо. Сетивнинарушения – хемихипестезии. Афазии - моторна, сензорна, тотална.
Параклинични изследвания : Кръвна картина, кръвна захар,урея, холестерол, триглицериди
Образна диагностика – Компютърна томография, Ядрено-магнитен резонанс,
Доплерова сонография, Ехокардиография
Лечение : Хипотензивни, антиагреганти и антикоагуланти,съгоразширяващи, ноотропни, ЛФК.

Коментари