Публикация

Лятно училище за превенция на ХИВ/СПИН


От днес до 13 юли в Националния детски екологичен комплекс l село Ковачевци, (община Радомир) се провежда лятно училище за превенция на ХИВ/СПИН.

В инициативата ще се включат 187 ученици, 17 учители, педагогически съветници и училищни психолози, 15 обучители на връстници от Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен.

Младежи (на възраст между 14 и 18 години) ще се подготвят за обучители на връстници в областта на превенцията на ХИВ/СПИН и промоцията на сексуалното и репродуктивното здраве.

Училищните специалисти ще развиват практически умения да работят съвместно с младите хора обучители и заедно да сформират екипи за работа в училищата.

Участниците ще работят в малки групи, а чрез ролеви игри и дискусии ще получат нужните знания и умения за превенция на заболяването.

Лятното училище в  Ковачевци се провежда за шеста поредна година и е по националната Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. До този момент там са  обучени 747 младежи и 128 училищни специалисти, които вече успешно прилагат придобитите практически умения при работата си в 14-те пилотни общини.

 

Коментари