Публикация

БГФармА подкрепя Наредба №10, която прави предвидими разходите за лекарства

Целта на предложените промени е да се въведе така необходимата предвидимост на разходите за лекарства и да се постигне финансова устойчивост на НЗОК


Становище на БГФармА относно Проект за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

Членовете на Българска Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) са доказано социално-отговорни български и международни компании, които спомагат за увеличаване на достъпа на пациентите до доказано ефикасно и безопасно лечение на допустими цени и за реализирането на стотици милиони лева икономии за здравната система в най-бедната страна в Европа и над 35 милиарда евро годишно в страните членки на ЕС.

В тази връзка, бихме искали да изкажем нашата подкрепа за проекта за изменение и допълнение на Наредба 10, тъй като целта на предложените промени е да се въведе така необходимата предвидимост на разходите за лекарства и да се постигне финансова устойчивост на националната здравно-осигурителна каса в държавата, където по данни на Световната банка пациентите доплащат с пари от джоба си почти 50% от стойността на необходимите им лекарства.

Нещо повече, считаме, че проектът за изменение на Наредба 10 е необходимо да се приеме и обнародва възможно най-скоро, защото има потенциала бързо и ефективно да изпълни целите на „пакта за стабилност“, без да бъде необходимо извършването на допълнителни промени в българското законодателство, тъй като посредством предвидените отстъпки и заложен обхват, включващ високо-стойностните медикаменти, генериращи реално преразхода, ще бъдат постигнати необходимите икономии в бюджета и контролиран дефицита на НЗОК.

Готови сме да продължим да работим за решаване на приоритетните въпроси на лекарствената политика в рационален и работещ план, защото сме убедени че именно генеричните производители и про-генеричната политика са ключовите фактори за постигане на стабилност и устойчиво развитие на здравните системи в Европа и света.

УС на БГФармА

Прикачени файлове

Писмо на БГ ФармА до институциите ...

Коментари