Публикация

Д-р Павлова: Цената на лекарския труд да се определя с коефициент за сложност

В момента работната група към БЛС все още оглежда различни методики за остойностяване в страни като Франция, Германия и Австралия


Остойностяването на медицинските дейности трябва да бъде съобразено с всички фактои, които определят лекарският труд. Това заявява зам.-председателят на БЛС д-р Галина Павлова пред Zdrave.net. Тя участва в работна група, създадена в съсловната организация, която има за цел да се занимае именно с остойностяване на медицинските дейности.

При определянето на цената на лекарския труд трябва да се има предвид, че лекарят е учил 6 години, за да получи правото да упражнява своята професия, и след това е специализирал. Освен това е карал различни курсове, на които се е научил да прави някакви операции. Вложил е много в себе си като време и средства, за да придобие нужната квалификация. „Трябва да се вземе предвид дали това, което правим, е в рамките на работното време или е по спешност, в извънработно време, да кажем посред нощ. Да вземем предвид, че за различните операции трябва да има коефициент за сложност. Ако дадена манипулация се прави в някакво лечебно заведение е едно, ако е в къщи, е друго”, каза тя. Д-р Павлова добави, че трябва да се предвидят и неща като почасовата ставка на труда. Тя отбеляза, че за да си свърши добре работата, на един психиатър може да е нужен един час, но в един ушен кабинет добре свършената работа може да отнеме само 10 мин. „Трябва тези неща да ги направим съизмерими помежду си, за да няма напрежение в съсловието”, отбеляза тя.

Д-р Павлова заяви, че за момента работната група към БЛС все още оглежда различни методики за остойностяване в страни като Франция, Германия и Австралия. Тя уточни, че се търсят допирни точки, за да се състави план за изработване на методика, която да отговаря на българските реалности. „На първия етап ще кажем по какъв начин ще остойностяваме, а после ще кажем кое колко струва. Ще вземем дори предвид неща като покупателната способност на българина, БВП, стандарта на живот. На първо време обаче ще видим как ще остойностим нещата като съотношение. Например ако един преглед е Х единици, колко тогава струва операцията – примерно 50 пъти Х”, коментира д-р Павлова. 

Коментари

Тони Петкова
28 юли 2015 10:50

Цената на лекарския труд трябва да се определя според резултата - някои правят всичко за пациента, пък други гледат да се отърват по-бързо от него. Защо да получават еднакво?