Публикация

​​Болката – наш приятел или враг?

​​Болката – наш приятел или враг?

Според последната статистика на IASP* и EFIC** всеки пети човек страда от някаква форма на умерена или силна хронична болка. Между 30% и 60% от хората с хронична болка не могат да водят пълноценен социален живот и имат ограничения във физическата си активност.


Според последната статистика на IASP* и EFIC**, всеки пети човек страда от някаква форма на умерена или силна хронична болка. Между 30% и 60% от хората с хронична болка, не могат да водят пълноценен социален живот и имат ограничения във физическата си активност.

За мнозина от тези хора, именно тя е най-големият враг, с който се борят. Но враг ли е наистина болката?

Преди да дадем отговор на този въпрос ще Ви запознаем със значението на думата болка и как влияе тя на човешкия организъм.

  • Какво е болка?

Според Международната асоциация за изучаване на болкаБолката е неприятно чувство и емоционално обременен опит, свързан с действително или потенциално съществуващо увреждане на тъканите“.

  • Значение на болката

Болката има изключително важно физиологично значение за човешкия организъм.Тя е категоричен симптом за настъпващи промени, които нарушават неговата цялост, функции и адаптационни възможности.

Именно откриването на болката позволява патологичният процес да бъде локализиран и лекуван.

Чрез нея се цели отхвърляне на всичко, което застрашава жизнения процес и би нарушило равновесието между организма и заобикалящата го среда, т.е. болката играе и защитна функция.

  • Биологична същност на болката

Болката е първичен сетивен модул, създаден да информира организма не какъв е дразнителя, а опасен ли е той и уврежда ли го при въздействието си. Тези качества на болката я характеризират като патологичен феномен, изпълняващ едновременно ролята на: пазител на здравето -предупредителен „алармен“ сигнал за наличието на опасност и същевременно като неприятен изразител на самата опасност.

Например, докосването с ръка на горещ предмет поражда чувство на болка. Това рефлекторно води до отдръпване на ръката от горещия предмет. Така се предотвратява трайното увреждане на тъканите от високата температура.

Именно болката е този сетивен модул, който се включва като стожер на здравето, с цел да предпази организма ни от опасност.

                                                                                 Силната или продължителна болка, особено тази, която изхожда от вътрешните органи може да бъде придружена от други оплаквания, като гадене, повръщане, промени в кръвното налягане и др.Всички те, повлияни от въздействието на болката са комплексен сигнал на организма ни за евентуална опасност.

Създадена да отчита дисфункциите и да противодейства на уврежданията, болката е универсален признак за застрашаващо биологично неблагополучие на организма.

Именно това и дава възможност да изпълнява едновременно ролята на пазач (приятел) и враг на здравето.

Настоящата публикация е информативна. Моля, ако се оплаквате от болки, обърнете се към Вашият лекар или фармацевт.

Източници:

  • Доц.Л.Митова, доц.А.Логофетов - Физиология на човека, 2006
  • Проф. д-р Ат. Атанасов, ДНМ – Болка и нейното лечение, 2007
  • IASP and EFIC’s declaration supporting the relief ofpain should be a human right http://www.iasp-pain.org и http://www.iasp-pain.org

*IASP - The International Association for the Study of Pain - Международна асоциация за изследване на болката

**EFIC - European Pain Federation  - Европейска федерация по болката

Коментари