Публикация

​​Болката – наш приятел или враг?

Според последната статистика на IASP* и EFIC** всеки пети човек страда от някаква форма на умерена или силна хронична болка. Между 30% и 60% от хората с хронична болка не могат да водят пълноценен социален живот и имат ограничения във физическата си активност.


Според последната статистика на IASP* и EFIC**, всеки пети човек страда от някаква форма на умерена или силна хронична болка. Между 30% и 60% от хората с хронична болка, не могат да водят пълноценен социален живот и имат ограничения във физическата си активност.

За мнозина от тези хора, именно тя е най-големият враг, с който се борят. Но враг ли е наистина болката?

Преди да дадем отговор на този въпрос ще Ви запознаем със значението на думата болка и как влияе тя на човешкия организъм.

  • Какво е болка?

Според Международната асоциация за изучаване на болкаБолката е неприятно чувство и емоционално обременен опит, свързан с действително или потенциално съществуващо увреждане на тъканите“.

  • Значение на болката

Болката има изключително важно физиологично значение за човешкия организъм.Тя е категоричен симптом за настъпващи промени, които нарушават неговата цялост, функции и адаптационни възможности.

Именно откриването на болката позволява патологичният процес да бъде локализиран и лекуван.

Чрез нея се цели отхвърляне на всичко, което застрашава жизнения процес и би нарушило равновесието между организма и заобикалящата го среда, т.е. болката играе и защитна функция.

  • Биологична същност на болката

Болката е първичен сетивен модул, създаден да информира организма не какъв е дразнителя, а опасен ли е той и уврежда ли го при въздействието си. Тези качества на болката я характеризират като патологичен феномен, изпълняващ едновременно ролята на: пазител на здравето -предупредителен „алармен“ сигнал за наличието на опасност и същевременно като неприятен изразител на самата опасност.

Например, докосването с ръка на горещ предмет поражда чувство на болка. Това рефлекторно води до отдръпване на ръката от горещия предмет. Така се предотвратява трайното увреждане на тъканите от високата температура.

Именно болката е този сетивен модул, който се включва като стожер на здравето, с цел да предпази организма ни от опасност.

                                                                                 Силната или продължителна болка, особено тази, която изхожда от вътрешните органи може да бъде придружена от други оплаквания, като гадене, повръщане, промени в кръвното налягане и др.Всички те, повлияни от въздействието на болката са комплексен сигнал на организма ни за евентуална опасност.

Създадена да отчита дисфункциите и да противодейства на уврежданията, болката е универсален признак за застрашаващо биологично неблагополучие на организма.

Именно това и дава възможност да изпълнява едновременно ролята на пазач (приятел) и враг на здравето.

Настоящата публикация е информативна. Моля, ако се оплаквате от болки, обърнете се към Вашият лекар или фармацевт.

Източници:

  • Доц.Л.Митова, доц.А.Логофетов - Физиология на човека, 2006
  • Проф. д-р Ат. Атанасов, ДНМ – Болка и нейното лечение, 2007
  • IASP and EFIC’s declaration supporting the relief ofpain should be a human right http://www.iasp-pain.org и http://www.iasp-pain.org

*IASP - The International Association for the Study of Pain - Международна асоциация за изследване на болката

**EFIC - European Pain Federation  - Европейска федерация по болката

Вътрешни болести Гастроентерология Кардиология Неврохирургия Обща медицина Ортопедия и травматология Ревматология Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия начин на живот болката хронична болка постоянни болки силна болка значение на болката увреждане на тъканите силни болки умерена болка пълноценен живот защитна функция чувство на болка продължителна болка ограничена физическа активност какво е болка същност на болката

Коментари