Публикация

Подмяната на аортна клапа - изкуствена или естествена?

Пациентите активно участват в избора на клапа, освен ако здравословното им състояние не налага лекарска преценка


Коя аортна клапа е по-добра за подмяна на собствената при операция - изкуствена или естествена?  Пациентите често си задават този въпрос, ако им предстои да се подложат на хирургическата интервенция. Механичната клапа е от изкуствена материя, тя е с неограничена продължителност. При нея обаче задължително трябва да се пият до живот антикоагуланти. Биологичните клапи са направени от друг вид тъкан, не човешка. Обработени са, за да се неутрализират антигените и да се избегне отхвърляне. Голямото предимство на биологичните клапни протези е, че поддържащото лечение може да е само с аспирин. Недостатъкът: най-добрите клапи от този тип са с гаранция до 14-15 г., макар че максималната продължителност рядко се постига. Използването на тези клапи води до повторна интервенция след срока на годност.

Все повече са хората, които искат естествени клапи,

като основният мотив са опасения от страничните ефекти на антикоагуланта. Изборът на клапа за протезиране става на базата на пълна информираност. Тези пациенти приемат идеята, че след 10-15 г. ще се наложи реоперация или разчитат на бурното развитие на интервенционалната кардиология, която дотогава може да разработи нови подходи за лечение. Биологичната аортна клапа може да се смени перкутанно – с катетър, без да се прави нова операция. Това се прави все по-често при нас. Този подход може да се прави понякога и като първа интервенция. Все още е алтернатива на традиционната хирургия. Прилага се при пациенти с висок оперативен риск или когато има други причини, които не позволяват да се извърши операция.

Специалистите задължително се съобразяват с желанието на пациента. Той участва на 90% във вземането на решения. Само в случай, че неговият избор е неподходящ с оглед на биологичните дадености, медицинският екип не се съобразява с пациентския избор.

Конвенционалната хирургия е златен стандарт

Тя е по-безопасна, с много по-добър резултат в близък и дългосрочен план. Цената е достъпна. Перкутанно поставяне се прилага при 10-15 случая годишно, защото струва 20-25 хил. евро и не се реимбурсира. Другите операции се поемат напълно от здравната каса.

Винаги се преценява кое е в интерес на пациента и кое ще съхрани с по-добър дългосрочен ефект живота и здравето му. При миниинвазивните манипулации ползите са по-малък белег 3-4 см, по-малка кръвозагуба, по-бързо възстановяване, по-бързо връщане към нормална активност.

Колкото по-рано се насочат пациентите към добър кардиохирург, толкова по-голям е шансът те да бъдат напълно излекувани. У нас обаче е сериозен проблем, че пациентите не получават навреме съвет и направление от доболничната помощ. По мое впечатление заболяването се открива навреме, но пациентите биват късно насочвани към операция. Навременната интервенция спира увреждането на сърцето.

Симптоми, които насочват към мисълта за проблем със сърцето

Симптомите са задух, лесна умора и необяснимо покачване на теглото. Най-добре е веднага да се направи преглед на ехограф при кардиолог. Другите изследвания се назначават впоследствие при нужда, те са и по-скъпи.

В Сити Клиник се готви програма за минимално инвазивна стратегия. Това означава, че при пациенти, при които това е възможно, клапното протезиране или реконструктивната хирургия да бъде извършена по мини инвазивен подход. Сърдечната интервенция е по-малка като обем – прави се с дясна торакотомия и 3-7 см разрез, асистирана с видеоскопска техника. Постигат се същите резултати като при класическата хирургия, но с по-малка травма за пациента. Манипулацията се поема от здравната каса.

Прогнозата за пациентите с имплантирана клапа

Ако операцията се направи навреме и както трябва, пациентите с имплантирана клапа се връщат към нормалния си живот след 45-60 дни. По никакъв начин няма негативни за здравето дългосрочни последици.

Коментари