Публикация

Дневен център за рехабилитация на онкоболни заработи в София


Първият у нас Дневен център за рехабилитация на раково болни беше открит
към Специализираната болница за активно лечение по онкология в София.

Целта е максимално подобряване качеството на живот на пациентите след период на активно оперативно лечение, лъчетерапия или химиотерапия. По данни от Националния раков регистър, около ¼ от хората с онкологични заболявания се нуждаят от рехабилитация.

До края на 2009 г. всички пациенти ще могат да ползват безплатно услугите на центъра, чиито капацитет е между 200 и 300 души годишно.

В специализираното звено ще работят 6 лекари и 10 медицински сестри и рехабилитатори. Центърът ще функционира като подразделение на онкологичната болница, а негов ръководител ще бъде медицинският психолог Вероника Иванова.

Цикълът на рехабилитация на един пациент се изготвя по предварително разработена индивидуална програма и е с продължителност 2-3 седмици.

Екипът от специалисти ще определя кинезитерапевтичните програми на пациентите. Възстановителният цикъл ще включва комплекс от специални физически упражнения и масажи, консултации с психолог, диетолог, лекар-онколог, физиотерапевт, групови занимания и др.

Предвижда се включване и на ароматерапия и терапия с танци в процеса на възстановяване на болните. За разработването на центъра е използван опитът на рехабилитационни центрове в Германия, Франция, Англия и Швейцария.

Стойността на проекта за дневен център за онкологично болни възлиза на близо 196 хиляди евро. Средствата за изграждането на звеното са осигурени по програма ФАР и от Министерството на труда и социалната политика.

Коментари