Публикация

Обучение за установяване на болестните промени при лица с увреждания

Обучението на НАСО включва детайли относно особеностите на консултирането и обучението на лица/деца с умствена изостаналост и изготвянето на индивидуален план.


Национален алианс за социална отговорност организира национално обучение на тема:

„Практически насоки за установяване на болестни промени, провеждане на консултиране и изготвяне на индивидуален план при деца и лица с увреждания. Ролята на отделните членове на екипа"
Обучението е предназначено за специалисти от социалните услуги за деца и лица – ръководители, психолози, социални работници, педагози, трудотерапевти, медицински лица и др.
Дата на провеждане: 27 – 28 август 2015 г. Място на провеждане: гр. Несебър, хотелски комплекс „Каменец", ул. „Иван Вазов" № 32. Продължителност на обучението: двудневно (8 часа)
Целите на обучението е да се усвоят и развият умения за:
Познаване и установяване на болестни промени при деца и лица с увреждане;

  • Провеждане на консултации;
  • Механизъм за изготвяне на индивидуален план;
  • Роли на отделените членове на екипа.


Програмата включва:
Насоки за работа с потребители с психични заболявания - видове, протичане и прояви, промени в поведението и когнитивните процеси /мислене, внимание, памет, интелект, възприятно-представна дейност/. Особености при консултиране на такива лица. Изготвяне на индивидуалния план.

  • Насоки за работа с потребители /лица и деца/ с умствена изостаналост – характеристика на увреждането - степени, проблеми, особености на поведението и когнитивните процеси /мислене, памет, интелект, внимание/. Особености на консултирането и обучението на лица/деца с умствена изостаналост. Определяне на ресурси. Изготвяне на индивидуален план.
  • Особености на детското развитие. Проблематика при консултиране при децата с различна патология – умствена изостаналост, заекване, тикове, хиперкинетично дете, проблеми в училище и др.
  • Екипна работа - провеждане на интервю, изготвяне на оценка на потребностите, индивидуален план и оценка на плана, работа с близки на потребители, общуване с потребители с различни заболявания. Диференциране на психологична от социална проблематика. Роли в екипа. Дискусия, обсъждане на случаи от практиката.


Лектор: МАРГАРИТА САРИЕВА – психолог, сертифициран психотерапевт, експерт по социални дейности. С практика, опит в сферата на психологичното и социално консултиране, психотерапия, психопатология, психодиагностика, работата на социални услуги.

Има такса за участие. Срок за записване: 19 август 2015 г.

Цената включва: лекции, консултации, работни материали, 2 нощувки в хотелски комплекс „Каменец" на база all inclusive (2 закуски, 2 обяда и 2 вечери), зала с включено техническо оборудване, удостоверение за участие в обучението.

За допълнителна информация и въпроси - тел. 0884 688 414 и 

0882 122 730.

Коментари