Публикация

5 важни неща, които трябва да знаем за болката

Както е казал, великият Сун Дзъ „Ако познаваш врага си и познаваш себе си, не трябва да се страхуваш дори от хиляди битки…“ Болката е един от основните врагове на всички организми с налична нервна система и именно тя е универсалния признак за възможна заплаха....


  • От къде идва и до какво води?
  • Как се възприема от моето тяло? Какво е нейното значение за моето здраве?

Както е казал великият Сун Дзъ, „Ако познаваш врага си и познаваш себе си, не трябва да се страхуваш дори от хиляди битки…“

Болката е един от основните врагове на всички организми с налична нервна система и именно тя е универсалния признак за възможна заплаха.

Всеки от нас познава физическата болка. Тя е обективен факт, субективно усещан и оценяван от всеки човек.

Според проучванията, именно болката е най-честата причина за консултации с общопрактикуващия лекар и е най-често срещания симптом в болничната практика. За да се справим с болката, преди всичко е от голямо значение да я познаваме и разбираме добре, както и да знаем какво е значението и за нашето здраве.

  • Какво я предизвиква?

Различни причини предизвикват болка в човешкия организъм. Голям е и броят на факторите, от които зависи нейната сила, характер, продължителност, възможност за повлияване с лекарствени средства - от физиологичното състояние в момента на болка, от емоционалното състояние, от възрастта, от прага на субективно възприятие, различен за всяко човешко същество, от влиянието на заобикалящата среда и свързаните с нея артефакти.

  • Как се възприема болката?

Възприемането на болката и оценяването на нейната сила зависи не само от причините, довели до появата на усещане за болка, но и от моментното психологическо и емоционално състояние на човека.

Един и същи индивид може да възприеме еднаква по сила болка по различен начин, в зависимост от наличието на умора, стрес, позитивна или негативна психологическа настройка и други фактори от заобикалящата го  среда.

  • Как човешкият организъм получава информация за дразнители, предизвикващи болка?

По цялото човешки тяло – кожа, лигавици, стави, мускули и сухожилия, кръвоносни съдове, вътрешни органи – са разпръснати рецептори за болка (№1).

Те улавят дразненията, които предизвикват болка, превръщат ги в импулси (№2,3) и чрез сложна система от хиляди нервни влакна отвеждат тези импулси с огромна скорост до гръбначния мозък (№4) и впоследствие до центъра на болката в главния мозък(№5). Получената информация се "дообработва" в мозъка, който "изпраща" сигнали обратно.

Крайният резултат от тази сложна система е реакцията на организма при болка.

  • Какви могат да бъдат причините, които водят до възбуждане на рецепторите за болка?

Рецепторите за болка се възбуждат под влиянието на различни фактори: механични (пробождане, срязване, удар), термични (висока t > 45°C или ниска t < 10°C), химични вещества с увреждащ характер, възпалителни процеси и много други.

  • Значение на болката

Като явление, болката може да се дефинира, като сензорно или емоционално усещане, свързано с налично или потенциално тъканно увреждане, което влияе на нашия организъм.

Съществуват много примери, сочещи, че първо е необходимо да се открие причината за болката и да се постави диагноза преди пациентът да бъде лекуван с обезболяващи медикаменти.

Ако тази последователност на действията бъде нарушена, вероятно ще възникнат неблагоприятни последици за лекувания.

В наше време разчитаме на постиженията на съвременната наука, за да локализираме и лекуваме болката, както и нейните причинители. Но за да можем да се справим успешно с този враг на нормалния начин на живот, трябва преди всичко да познаваме болката добре и навреме да открием причините за нея.

Настоящата публикация е информативна. Моля, ако се оплаквате от болки, обърнете се към Вашият лекар или фармацевт.

Източници:

  • Доц.Л.Митова, доц.А.Логофетов - Физиология на  човека, 2006
  • Проф. д-р Ат. Атанасов, ДНМ – Болка и нейното лечение, 2007

Коментари