Публикация

5 важни неща, които трябва да знаем за болката

Както е казал, великият Сун Дзъ „Ако познаваш врага си и познаваш себе си, не трябва да се страхуваш дори от хиляди битки…“ Болката е един от основните врагове на всички организми с налична нервна система и именно тя е универсалния признак за възможна заплаха....


  • От къде идва и до какво води?
  • Как се възприема от моето тяло? Какво е нейното значение за моето здраве?

Както е казал великият Сун Дзъ, „Ако познаваш врага си и познаваш себе си, не трябва да се страхуваш дори от хиляди битки…“

Болката е един от основните врагове на всички организми с налична нервна система и именно тя е универсалния признак за възможна заплаха.

Всеки от нас познава физическата болка. Тя е обективен факт, субективно усещан и оценяван от всеки човек.

Според проучванията, именно болката е най-честата причина за консултации с общопрактикуващия лекар и е най-често срещания симптом в болничната практика. За да се справим с болката, преди всичко е от голямо значение да я познаваме и разбираме добре, както и да знаем какво е значението и за нашето здраве.

  • Какво я предизвиква?

Различни причини предизвикват болка в човешкия организъм. Голям е и броят на факторите, от които зависи нейната сила, характер, продължителност, възможност за повлияване с лекарствени средства - от физиологичното състояние в момента на болка, от емоционалното състояние, от възрастта, от прага на субективно възприятие, различен за всяко човешко същество, от влиянието на заобикалящата среда и свързаните с нея артефакти.

  • Как се възприема болката?

Възприемането на болката и оценяването на нейната сила зависи не само от причините, довели до появата на усещане за болка, но и от моментното психологическо и емоционално състояние на човека.

Един и същи индивид може да възприеме еднаква по сила болка по различен начин, в зависимост от наличието на умора, стрес, позитивна или негативна психологическа настройка и други фактори от заобикалящата го  среда.

  • Как човешкият организъм получава информация за дразнители, предизвикващи болка?

По цялото човешки тяло – кожа, лигавици, стави, мускули и сухожилия, кръвоносни съдове, вътрешни органи – са разпръснати рецептори за болка (№1).

Те улавят дразненията, които предизвикват болка, превръщат ги в импулси (№2,3) и чрез сложна система от хиляди нервни влакна отвеждат тези импулси с огромна скорост до гръбначния мозък (№4) и впоследствие до центъра на болката в главния мозък(№5). Получената информация се "дообработва" в мозъка, който "изпраща" сигнали обратно.

Крайният резултат от тази сложна система е реакцията на организма при болка.

  • Какви могат да бъдат причините, които водят до възбуждане на рецепторите за болка?

Рецепторите за болка се възбуждат под влиянието на различни фактори: механични (пробождане, срязване, удар), термични (висока t > 45°C или ниска t < 10°C), химични вещества с увреждащ характер, възпалителни процеси и много други.

  • Значение на болката

Като явление, болката може да се дефинира, като сензорно или емоционално усещане, свързано с налично или потенциално тъканно увреждане, което влияе на нашия организъм.

Съществуват много примери, сочещи, че първо е необходимо да се открие причината за болката и да се постави диагноза преди пациентът да бъде лекуван с обезболяващи медикаменти.

Ако тази последователност на действията бъде нарушена, вероятно ще възникнат неблагоприятни последици за лекувания.

В наше време разчитаме на постиженията на съвременната наука, за да локализираме и лекуваме болката, както и нейните причинители. Но за да можем да се справим успешно с този враг на нормалния начин на живот, трябва преди всичко да познаваме болката добре и навреме да открием причините за нея.

Настоящата публикация е информативна. Моля, ако се оплаквате от болки, обърнете се към Вашият лекар или фармацевт.

Източници:

  • Доц.Л.Митова, доц.А.Логофетов - Физиология на  човека, 2006
  • Проф. д-р Ат. Атанасов, ДНМ – Болка и нейното лечение, 2007
" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Кардиология Неврохирургия Обща медицина Ортопедия и травматология Ревматология Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия нервна система болка лечение на болка възпалителни процеси начин на живот значение на болката Какво предизвиква болката физическа болка тъканно увреждане нервни влакна справим с болката рецептори за болка Как се възприема болката център на болката причините за болка реакцията на организма при бол Болка и лечение важни неща за болката

Коментари