Публикация

Лаборатория измери Хемоглобин 10 g/l и Хематокрит 0.042

Лаборатория, която всъщност не е истинска лаборатория, а изнесена приемна е „измерила“ показатели за хемоглобин 10 g/l и хематокрит 0.042


Лаборатория, която всъщност не е истинска лаборатория, а изнесена приемна е „измерила“ показатели за хемоглобин 10 g/l 

и хематокрит 0.042. При вида на резултатите, на майката на детето й прималяло. Измерените същия ден стойности в истинска лаборатория показват хемоглобин 131 g/l и хематокрит 0.391
Така наречените приемни са малки стаички(гишета), в които вземат кръв или урина, които после се изследват незнайно къде, кога и от кого. Приемните не се контролират от никой, точно защото не са лаборатории.
Тези гишета служат също и за „усвояване на неприсъствени направления“ и търговия.
Проблемът с измерените резултати (несъвместими с живота) не е само в неверните стойности. Винаги може да стане грешка. Проблемът е, че в приемните няма лекар, който да прецени, че това е грешка, да поиска ново изследване, да обясни на пациентите и на насочващия лекар и така нататък.
В случая и за неспециалиста става ясно, че има грешка, но ако неверният резултат на хемоглобина беше не 10, а 80 или 90, то пациентът вероятно би започнал лечение на анемия, каквато всъщност няма.
Случаят отново повдига въпроса за съществуването на такива приемни и за ролята на лабораторния лекар.
Лабораторният лекар не е просто наблюдател на апаратите. Той е важна част от лечебно-диагностичния процес, той трябва да може да види пациента и да разговаря с него, да види неговата медицинска документация, а не просто да върне резултати, които дори не поглежда. Трябва да даде своя диагноза и интерпретация на резултатите.
Това значи качеството, сътрудничеството и последователността на лечебно-диагностичния процес да се приложат на практика, а не да са пожелания записани в Закона за здравето.
До тогава, единствения съвет, който можем да дадем е не се изследвайте в приемни.  

Коментари