Публикация

РЗИ ще брои празните опаковки на лекарствата

Изменения в Наредба 28 на МЗ предвиждат болниците да броят и отчитат празните опаковки на лекарствата за онкологични заболявания.


 Всяка празна опаковка ще се поставя в жълт, прозрачен плик, но не повече от 10 в един. Всяка празна опаковка ще се описва в протокол. Честта да напълни прозрачните пликове с празни опаковки е отредена на магистър фармацевта на болницата. Протоколът ще се подписва от него, фирмата за опасни отпадъци и инспектор от РЗИ. 

Задължение да връщат опаковките ще имат и болните, които получават таблетни форми. Ако има несъответствие, магистър фармацевтът ще вписва в рецептурната книжка причините за това, а пациентът ще се подписва.

Наредбата не предвижда никакви последици при неизпълнение – например, ако не се съставят протоколи, протоколите са неверни или непълни. Не е предвидено и някой да проверява дали има съответствие на получените от болницата опаковки и отчетените празни.
Защо се прави всичко това? В мотивите на вносителя четем: „въвеждат се правила за отчетност“. Няма финансова обосновка – колко ще струва на държавата, нито оценка за въздействието върху стопанските субекти – колко ще струва на болниците. Няма преглед на съответствието с европейските правила – пише, че не е нужен такъв. Няма очаквани резултати от прилагането на новите правила – например намаляване на разходите на НЗОК или нещо подобно.
Истинската причина за броенето на празни опаковки, макар да не е посочено в мотивите е, ограничаване на реекспорта. Очевидно в МЗ смятат, че болниците купуват лекарства, които не поставят на болните, а чрез дистрибуторите изнасят в западна Европа.
Въпросът с контрола над реекспорта може да се реши генерално много по-лесно, при това без да бъдат подлагани на унижение фармацевтите.
Просто НЗОК започва да плаща на производителя и така изключва болницата и дистрибутора от евентуална порочна зависимост.. Този механизъм работи безотказно в извънболничната помощ повече от 10 години. А, ако някога се създаде Национална здравна информационна система, контролът върху изписването и отпускането на реимбурсирани лекарства ще стане автоматичен.

Коментари