Публикация

„Новите лидери“ обучи пациентски ключови експерти

Фондацията провежда за трети път програма за обучение на лидери и експерти, които пряко се занимават със защита на правата на пациентите


Фондация „Новите лидери“ организира за трети път обучение за пациентски лидери и ключови експерти, които пряко се занимават със защита на правата на пациентите. Реализацията на подобна програма в България е не само успех за фондация „Новите лидери“, но е и шанс за пациентските организации от всички "централи" да се професионализират. В сегашното обучение участват представители на "Диабет и предиабет", "Асоциация диабет тип 2", БАД - дружество Благоевград, организацията на болните от муковисцидоза и други. Курсистите в третата програма „Нови лидери, нови компетенции“ се обучаваха в периода март – юли 2015 година, основно чрез он-лайн занятия и ползвайки електронната платформа на фондацията. В програмата се включат пациенти с различни заболявания и които членуват в различни национално представителни организации на пациентите.

В рамките на обучителната програма курсистите преминават през следните основополагащи за всяка нестопанска организация теми и въпроси:

Стратегическо планиране

Набиране на средства

Презентационни и комуникационни умения

Работа с медиите

Лобиране и застъпничество

Фондация „Новите лидери“ е българска неправителствена организация, която е създадена, за да подкрепи създаването на организационен и лидерски опит в пациентското движение. Фондацията организира обучения за развитие на ключови експерти и лидери, които работят за защита на правата на пациентите. Фондацията има задача да развива потенциала на хората, ангажирани с правата на пациентите. По-добър застъпник за правата на пациентите не може да бъде никой друг, освен самият пациент. Все пак лекарите не лекуват някакви неясни субекти, не лекуват синдикалисти, лекуват пациенти. Всеки член на екипа на пациентска организация трябва да бъде и активен лобист, застъпник, както за собствените си права, така и за интересите на гражданското общество. Знаем, че партньорството е ключов фактор за успешното справяне с проблемите в системите на здравеопазването. Затова обученията са практически ориентирани. Обучителите са специалисти по организационно развитие, маркетинг и др. Те имат опит в комуникациите и в създаването и развитието на пациентски организации на национално ниво. Това обучение е подходящо за ключови експерти и лидери на пациентски организации, но също и за активни доброволци. Знанията, придобити в обучението, могат да се превърнат в отправна точка за развитието, както на участниците, така и на техните организации.

В края на обучението фондацията провежда конкурс за проекти и раздава грантове за провеждане на кампания за набиране на средства. В предишния конкурс победители бяха "Диабет и предиабет" и Организацията на родители с деца с лицево-челюстни аномалии. 

Обучител в третата програма е Александър Миланов, социален експерт, журналист и ПР-специалист, член на комуникационния екип на Българска стопанска камара, с богат опит в нестопанския сектор, като директор „Фондонабиране” на „За нашите деца” и Националната асоциация по приемна грижа.

Като журналист за социалните си репортажи получава няколко отличия от медийните фестивали в Албена и конкурса „Българската Европа”. Участвал е в създаването на стандарт за социални услуги в пилотен проект в три онкологични диспансера. 

Според Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация: "Създаването на Академия за обучение на пациентски лидери и кадри, които имат ръководни функции в пациентски неправителствени организации, е изключително важно, защото чрез обучението ще се подобри ефективността им. Пациентските организации са създадени на емоционален принцип и често имат една единствена задача – да се застъпят за правата на пациентите, да гарантират техния достъп до качествено лечение и по-добро здравеопазване. Хората, които се наемат да създадат пациентски организации, обаче, се сблъскват с различни предизвикателства. И тъй като нямат средства, често се налага един човек да е и председател на организацията, да е счетоводител, юрист, консултант, да набира дарения и да работи с медиите. А за това трябват знания, които Академията на фондация „Новите лидери“  предоставя.

"Много от пациентските организации са създадени на базата на емоцията от болестта и от желанието ни да се борим за правата си. В същото време, обаче, емоциите не стигат. Ние трябва да сме добри мениджъри, финансисти, експерти. И имаме нужда от обучение.“, коментира Евгения Адърска, един от основателите на фондация „Новите лидери“.

Коментари