Публикация

Д-р Б.Нанев: Да се промени философията на бюджетирането


Според Българския лекарски съюз  рамковото договаряне не може да стане без участието на Министерството на здравеопазването, без диалог с изпълнителната и законодателната власт.  Това каза за Хелт Медия д-р Божидар Нанев, председател на БЛС.
Иначе не би могло да се постигне споразумение по ключови въпроси, какъвто е бюджетът на основния пакет  здравни услуги. Пакетът е много широк и определеният от парламента бюджет на НЗОК не е достатъчен за адекватно финансиране на включените здравни услуги. 
Трябва да се намери формула, по която да се даде възможност за решаване на този проблем.  Това би могло да стане, като се свие пакетът от услуги,  предлаган от НЗОК, на базата на дейностите, които здравноосигурителната каса действително може да поеме, а останалото да се покрива от допълнителното задължително здравно осигуряване. Още една възможност представляват и средствата, акумулирани в доброволното здравно осигуряване.

Като цяло очакванията ни са здравно-осигурителният модел да бъде доразвит от новото управление на страната, подчерта д-р Нанев.
Не може системата да се опира само на един основен стълб, който няма възможност да покрива всичко необходимо за здравеопазване. От друга страна, при сегашния модел  се създават условия за монополна дейност в  осигуряването. Когато в  една такава сфера се разпределят големи количества пари, монополът не води до нищо добро.  

При сегашния баланс между приходите и разходите на здравната каса е логично бюджетът й да не бъде изпълнен. Затова очакваме към края на септември или началото на октомври да се наложи неговото преразглеждане, заяви председателят на БЛС.

Коментари