Публикация

ЕК препоръча мерки за незабавен достъп до генерични лекарства


Според изводите от доклад на ЕК са необходими значителни реформи в европейското и националните  законодателства, които да осигурят своевременната наличност на  генерични лекарства на пазара. Докладът  отправя важни  препоръки, които трябва да засилят генеричната конкуренция в европейското здравеопазване и да генерират значителни икономии на разходи за здравните системи, пациентите и данъкоплатците.

От своя страна Европейската генерична асоциация /ЕГА/  призовава европейските и националните органи за бързо изпълнение на заключенията и препоръките за преодоляване на непоследователни лекарствени политики в държавите - членки относно генеричните лекарства, които позволяват на  производителите на оригинални лекарства да се държат  антиконкурентно. Това блокира или забавя достъпа на пациентите до достъпни генерични лекарства.

Докладът на Комисията ясно  потвърждава, че точно тези национални лекарствени  политики и антиконкурентно поведение на оригиналните  компании към генеричните лекарства са основните причини за забавяне достъпа до генеричните лекарства, се посочва в съобщението на ЕГА. Грег Пери, генерален директор на EГА, коментира препоръките на ЕК:  "Генеричните лекарства сега се изправят пред сериозни закъснения при навлизането си  на пазара.

Затягане на законодателната рамка в Европа  в четири области - патентно право, фармацевтично законодателство, цени  и  правила на реимбурсиране, както  и законодателството в областта на конкуренцията ще доведе до по-добро функциониране на фармацевтичния пазар в цяла Европа. "

Коментари