Нови молекулярни изследвания за персонализираната онкология
ГПСМП НМ Дженомикс
ГПСМП НМ Дженомикс
Медицински център
Нови молекулярни изследвания за персонализираната онкология

Нови молекулярни изследвания за персонализираната онкология

МБАЛ „Токуда Болница София“ предлага на своите пациенти прецизни онкологични тестове базирани на детекция, броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки.

В хода на раковото заболяване тези клетки се отделят от първичния тумор в кръвообращението и представляват инструмент на болестта за разпространение в отдалечени органи и образуване на метастази. Методът Maintrac® позволява да се изолират цикулиращи туморни клетки от кръвна проба на пациента и дава възможност да се тестват различни медикаменти с цел да се подбере най-ефективната химиотерапия, да се оцени ефективността от лечението и да се направи персонален избор на медикаменти за лечение.

МБАЛ „Токуда Болница София“ работи в сътрудничество с немското дружество DMB-Daignostics за изследвания на циркулиращи туморни клетки, базирани на технологията Maintrac®, както и с техния български партньор ГПСМП НМ Дженомикс, който организира и координира провеждането на изследванията в България.

„НМ Дженомикс" е групова практика за специализирана медицинска помощ, чиято дейност е фокусирана в интегриране на българския пазар на утвърдени в световен мащаб медицински продукти и технологии в интерес на пациента. Решенията, които „НМ Дженомикс“ предлага са в сферата на персоналният подход за лечение на онологични заболявания и в областта на пренаталното проследяване. Благодарение на партньорството с водещи компании и доставчици на услуги в областта на молекулярно-генетичната диагностика от цяла Европа, НМ Дженомикс предлага медицински услуги от световен стандарт достъпни за българските пациенти.

„DMB-Daignostics” е немска компания специализирана в областта персонализирания подход при лечение на пациенти с онкологични заболявания. Екип от учени, лекари и специалисти осигуряват разработване и налагане на иновативни изследвания извършвани в сертифицирана лаборатория в Байройт, Германия. Методът Мaintrac е осигурил прецизирано и индивидуално лечение на над 10 000 пациента от Европа, Азия, Австралия и Нова Зеландия.

Мнения