Публикация

Прекратява се заплащането на лекарствен продукт Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection

Прекратява се заплащането на лекарствен продукт Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection 2 mg 4 x 1 еднодозов комплект /1 flacon + 1 syringes/ с НЗОК код AF475 в сила от 01.08.2015 г.


Във връзка с актуализация на Приложение 1 на ПЛС и прекратяване заплащането на лекарствен продукт Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection 2mg 4 x 1 еднодозов комплект /1 flacon + 1 syringes/ с НЗОК код AF475 в сила от 01.08.2015г. следва:

-Издадени рецептурни бланки по действащи протоколи за посочения лекарствен продукт ще се изпълняват до 15.08.2014 г.

-След 16.08.2015 г., за лекарствен продукт Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection 2mg 4 x 1 еднодозов комплект /1 flacon + 1 syringes/ с НЗОК код AF475, не следва да се издават рецептурни бланки.

По действащите протоколи за лекарствен продукт Bydureon powder and solvent for prolonged release suspension for injection 2mg 4 x 1 еднодозов комплект /1 flacon + 1 syringes/ с НЗОК код AF475, ОПЛ ще издават рецептурни бланки за Bydureon powder and solvent for prolonged-release suspension for injection 2 mg 4 x 1 single-dose in pre-filled pen, код НЗОК AF508, като същевременно коригират кода в издадените протоколи за остатъчния срок до завършване на започнатия терапевтичен курс.

" }-->

Коментари