Публикация

Личните лекари подготвят концепция за първичната помощ


Според Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, след официалното откриване на преговорите за националния рамков договор между здравната каса и съсловните организации все още не са ясно формулирани и заявени идеите, които ще се защитават, свързани с работата на семейните лекари.

„Смятаме, че оповестяването е абсолютно необходимо, тъй като трябва да има яснота кой какво прави, защо го прави, чий интерес и до каква степен защитава.” – посочва
НСОПЛБ.

От сдружението са разработили обща концепция за основните направления и подходи при водене на преговори по НРД 2010 в частта първична извънболнична помощ – за вида, обема, правилата и финансовото осигуряване на работата на общопрактикуващите лекари през следващата година.

В момента разработката се обсъжда от членовете на управителния и на националния съвет на сдружението, като оттам уточняват, че са възможни корекции.

Концепцията за новия рамков договор в окончателен вид ще бъде изпратена и на ръководството на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и на Българския лекарски съюз.

 

 

 

 

Коментари