Публикация

Нива на здраве

Основните нива, които съставляват човешкото същество, са физика - емоции - ум, те са разпределени в строга йерархия, взаимосвързани са и тяхното единство в балансирано състояние наричаме здраве.


Приспособимостта към различните външни влияния, към промените, които настъпват в организма и в околната среда, в живота и в обкръжението – това е здравето, към което всички се стремим.

Най-важното ниво в йерархията, най-високото равнище, на което функционира човек, е умственото. На това равнище се случват промени в разбиранията и съзнанието – индивидът мисли, сравнява, пресмята, планира. Дисбаланс на това ниво би могъл да се прояви под формата на пълно умствено объркване, деструктивен делириум, параноидни идеи, делюзии, летаргия, тъпота, недостатъчна концентрация, забравяне и разсеяност. В някои случаи при проблем на умствено ниво съществуването на индивида е застрашено, напр. при шизофрения, имбецилност и др.

Емоционалното ниво е следващото ниво в йерархията на човешкото същество. В него са включени емоциите във всички техни разновидности. Чувствата могат да бъдат разделени на положителни и отрицателни, в зависимост от индивидуалното ниво на възприемчивост. Позитивните емоции укрепват емоционалното състояние, създават хармония с околната среда. Дисбалансът на емоционален план се проявява като повишена чувствителност към личностните преживявания и към обкръжаващия свят. Проблемите на това ниво могат да се изразят в суицидни депресии, апатия, тъга, мъка, фобии, тревожност, раздразнителност, неудовлетвореност.

Умствените и емоционалните страдания могат да доведат до проблеми на физическо ниво. Разстроените мисли и чувства могат да увредят здравето на личността. Внезапни състояния като скръб, страх, неочаквани новини могат да провокират проблеми не само на психо-емоционално, но и на физическо ниво. Онова, което отличава здравия индивид, е способността му да се справи с тези състояния и да преработи емоциите, без да ги оставя да му въздействат негативно с дни, месеци или години.

Физическото ниво е онова, на което медицината обръща най-голямо внимание. Изучени са подробно структурата, биохимията, физиологията, на пациентите се препоръчва да изследват различни параметри, които да определят здравословното състояние. В тялото органите и системите също са подредени в строга йерархия. Патологията започва от периферните и по-маловажни за оцеляването на индивида органи и при задълбочаване на състоянието болестта се разпространява до по-важните системи. Дисбалансът на физическо ниво могат да са болести на мозъка, болести на сърцето, ендокринни болести, болести на черния дроб, болести на белия дроб, болести на костите, мускулите, кожата, бъбреците.

Стресовите ситуации, враждебната среда не само на материален план, но и на психологически, са предизвикателство пред здравето. Тогава на помощ идват защитните сили на организма, способността да се справи с определени вледни влияния и най-вече способността да се приспособи по най-добрия възможен начин към обстоятелствата.

Това е и причината по време на прегледа при хомеопат да бъдат зададени въпроси, свързани не само с конкретното физическо или психологическо оплакване, което е накарало пациента да потърси специалист. За цялостния анализ на случая е важно да се има предвид специфичния начин, по който човек реагира на стресови ситуации, както и да се уточни какво точно възприема като стресова ситуация.

Прочети още на: http://www.puls.bg/health/homeopathy/news_20841.html

Коментари