Публикация

Видове болка – I част

Видове болка според продължителността. Колко е важно да ги разпознаваме, за да се справим успешно с болката?


Болката е силен защитен механизъм на човешкия организъм. За да бъде преодоляна, трябва да бъде открита причината, да бъде отстранена и не на последно място - да се определи вида на болката.

За да бъде приложен правилният медикамент, преди всичко болката трябва да бъде правилно класифицирана.

  • Видове болка в зависимост от нейната продължителност:

Според продължителността болката, която преминава бързо, се диагностицира като остра, а тази, която продължава дълго време като хронична.

  •  Остра болка

Най-често се дължи на външно нараняване или патологична проява в организма. Има ясно определено начало във времето и може да продължи от няколко минути или часове до дни.

Острата болка обикновено е лесна за овладяване и не изисква силни обезболяващи средства(аналгетици).

Облекчаването на острата болка настъпва бързо, но ако не се лекува навреме, може да се превърне в хронична.

  • Хронична болка

В повечето случаи не може да бъде определен началният момент на поява на хроничната болка. Тя се характеризира с постепенно развитие и нарастваща във времето интензивност. Обикновено е израз на прогресия на определено заболяване, влошена прогноза за изхода от него и намалена продължителност на живота.

Понякога може да бъде придружена от безсъние, отказ от храна, депресивни състояния, апатия и др.

Типични патологични заболявания, придружени от умерена до силна хронична болка са онкологичните заболявания – над 4 млн. онкологично болни в света страдат от хронични болки с различна сила.

Хроничната болка е свързана с увреждания на нервите. Това може да се случи, ако туморът притиска нерв или продуцира токсини, които увреждат нерва. Болката продължава дълго след като нараняването или въздействието е преминало и се характеризира като средна до тежка.

Болката изключително силно влошава качеството на живот на онкологично болните пациенти. Може да направи трудни дори ежедневни дейности като къпане, пазаруване, готвене, хранене.

  • Инцидентна „пробивна“болка

Този вид болка се проявява при пациенти с хронична болка и предписана схема за приемане на обезболяващи лекарствени средства.

Тя представлява остър пристъп на епизодична, инцидентна болка, която „пробива“ добре балансираното обезболяване на хроничната болка.

За възможност от проява на „пробивна болка“ говорим при пациенти, приемащи редовно по точно определена дозова схема опиоидни обезболяващи средства (Оксикодон, Морфин,Фентанил и др.)

„Пробивната“ болка е тази, която се проявява между редовно приеманите дози опиоидно обезболяващо средство.

Най-често този тип болка се среща при пациенти с някои видове неврологични заболявания и при голяма част от онкологично болните пациенти, които страдат от хронични болки.

Настоящата публикация е информативна. Моля, ако се оплаквате от болки, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Източници:

  • Доц.Л.Митова, доц.А.Логофетов - Физиология на човека, 2006
  • Проф. д-р Ат. Атанасов, ДНМ – Болка и нейното лечение, 2007
  • MIMS, Handbook     of pain managment, 2002
  • Bg.wikipedia.org    

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Кардиология Неврохирургия Обща медицина Ортопедия и травматология Ревматология Спортна медицина Съдова хирургия Урология Фармация Хирургия болка неврологични заболявания медикамент обезболяващи морфин аналгетици хронична болка остра болка Оксикодон прогресия видове болка вид на болката патологична проява интензивност интензивна болка обезболяващи лекарствени средс Фентанил опиоидно обезболяващо „пробивна“болка Инцидентна болка качеството на живот онкологичноболните пациенти дозова дозова схема

Коментари