Публикация

Младежки международен проект Global change for newcomers с българско участие

Партньор на Mühlviertel Kinderfreunde бе "Диабет и предиабет", а в проекта участваха организации от България, Австрия, Турция, Румъния, Македония, Испания.


Членове и доброволци от "Диабет и предиабет", включително и младежи с диабет, участваха в международния проект в Австрия Global change for newcomers.

Проектът се проведе в Клафер, градче близо до Линц, и разглеждаше промените, които младите хора на Европа могат да осъществят на стария континент. Координатор на проекта бе Mühlviertel Kinderfreunde, организация, с която сдружението "Диабет и предиабет" работи вече 2 години по програмите "Младежта в действие" и "Еразмус+".  В проекта се включиха общо 45 младежи от организации от България, Австрия, Турция, Румъния, Македония, Испания. Австрийската организация Mühlviertel Kinderfreunde е един от партньорите, които 

напълно разбират особеностите на един проект с участници младежи с диабет и напълно покрива изискванията за едно такова участие, с евентуалните спънки, свързани с пътуване, настаняване и т.н. Програмата Еразмус+ дава възможност младежи със заболявания да участват в европейски проекти, като се ползва специалната клауза на support person, но все още много малко наши организации се възползват от тази възможност. За успешното протичане на проекта особена заслуга имат лидерите на групата и  най-вече Мария Дечина и нашия support person Десислава Ангелова. 

Mühlviertel Kinderfreunde е младежка организация, основана през 1908 година, днес има хиляди доброволци, които помагат в различните Parent-Child-Centers и в други благородни дейности на организацията. Доброволните "отряди" са над 40 само в Северна Австрия. Вече 10 години провеждат различни международни и регионални семинари за младежи. Основната мисия е изграждане на приятелско общество от деца и младежи. 

Global change for newcomers проектът разглежда дали е възможно едно лице или група да променят света. По време на проекта на вниманието на младежите се поставят основни проблеми от екологията, образованието, политиката и разумното потребление. Търсени са стереотипи и критични гледни точки, за да се открият начини за подобряване на типични проблеми в тези области. Оттам се откриват механизмите, по които гражданите осъзнават властта, която имат като хора, граждани, избиратели, потребители.

Младежите представят различни "решения" на проблеми от екологията, 

образованието, политиката и разумното потребление чрез презентации, симулации, театър, други неформални методи. Груповите сесии включват още карнавални партита, творчески работилници, малки пазари, семинари. В последните дни младежите живеят и общуват с над 80 деца и млади хора от Северна Австрия.

Идеята на младежките групови сесии е младите хора да играят, да се смеят заедно и непрекъснато да общуват,  да говорят на чужд език. 

Така те, докато се забавляват, опознават чужди култури и езици, започват да харесват чужди държави и хора, различни като етнос, религия и т. н. Това е така нареченото мултикултурно общуване, в което се възпитават неусетно ценности като солидарност и толерантност. Силата на тези проекти и в интеграцията и в това, че всеки човек в ЕС има равни права и трябва да има равни шансове. Програмата Еразмус+ подкрепя проекти и организации, в които в основата е идеята за мултикултурното общество.  Подобряването на достъпа до ресурси и информация дава шанс за всички млади хора в ЕС да опознават различните култури, и да имат по-добри възможности за професионална и социална реализация. С проектите, финансирани от ЕК, се цели да се изграждат мрежи от организации, които работят заедно за създаване на едно толерантно и мултикултурно общество. 

Коментари