Публикация

Почти ¼ от работещите имат психични проблеми


22 % от работещите хора у нас боледуват от психични разстройства, причинени от стрес. Данните са от изследване на Националния център по опазване на общественото здраве сред 5000 души.

Голяма част от тези хора обаче не знаят, че имат проблем, защото болестта е трудно разпознаваема.

Д-р Христо Хинков уточни, че стресът и предизвикваните от него нарушения в психиката влошават качеството на живот, те са и основната причина за намалена трудоспособност.

Най-сериозно подложени на стрес са тези, чиито професии са свързани с преки контакти с хора, както и заемащите отговорни длъжности.

Експертите са категорични, че всяко евро, инвестирано в програми за промоция на здравето на работното място, впоследствие ще спести между 2,50 и 4,80 евро от загубите поради отсъствия при заболявания при временна нетрудоспособност. А намаляването на отсъствията заради болест от своя страна би довело до стеснило разходите между 12 и 36%.

Ще бъдат икономисани и между 2,30 и 5,90 евро от разходите по боледуването.

 

Коментари