Публикация

Инвазивният кардиолог Доц. Пламен Гацов с прегледи в Бургас

Началникът на Кардиологична клиника на УБ „Лозенец” ще лекува Бургазлии в МБАЛ Дева Мария


Сърдечно-съдовите заболявания продължават да са изключително разпространени в съвременния свят. В нашата страна, те са причината за смърт при 2/3 от хората. Сред най-честите причини за приемане в болница са исхемичната болест на сърцето, артериалната хипертония и сърдечната недостатъчност.

Съвременната медицина отбелязва значителни успехи в борбата с тези широко-разпространени заболявания. В ежедневната практика за лечението им навлизат много модерни катетърни и оперативни лечебни методики от инвазивната кардиология, която бележи бързо развитие в последните десетилетия. Нейн обект станаха много болни с многосъдово сърдечно засягане, клапни пороци, вродени сърдечни малформации и с артериалната хипертония.

Един от най-добрите специалисти в областта на инвазивната кардиология - Доц. д-р Пламен Гацов, започва работа в МБАЛ Дева Мария. Той е новият методичен ръководител на Кардиологичното отделение. Доцентът е началник на клиниката по кардиология на УБ „Лозенец”, гр. София и преподавател към Медицинския Факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Специалист по вътрешни болести и кардиология. Притежава лицензи за експертно ниво по Интервенционална кардиология и Ехокардиография . С над 160 публикации у нас и в чужбина.

От месец септември прегледи на пациенти с Доц. Гацов ще се правят два пъти месечно в МЦ Света София, а инвазивните процедури ще се извършват в МБАЛ Дева Мария.

Болница Дева Мария, разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания. В това число са модерни ехокардиографи и ангиографски апарат. В нея се извършват множество сърдечни диагностични и лечебни интервенции, както и поставяне на водачи на ритъма (кардиостимулатори), при пациенти с бавен пулс и сърдечен блок. В същото време, съществува голям потенциал за разширяване на дейността в посока на повече катетърни лечебни процедури при стеснения на съдовете на крайниците, съдовете на главата и корема. Известно е, че болните със стеснения на съдовете на сърцето нерядко имат подобни проблеми и в други органи. Това налага рутинното изследване на тези съдове, както чрез неинвазивни методики (доплерова диагностика), така и при съмнение, с ангиографски методи (компютърна томография, катетърна ангиография). За това спомага съвместната работа между екипите на кардиолози, инвазивни кардиолози и съдови хирурзи, с които разполага Многопрофилната болница.

Болница Дева Мария се превръща в едно от малкото лечебни заведения в страната, в които чрез инвазивни процедури ще се извършва лечение при стеснение на бъбречните сънните и артериите на коремните органи.

Големи надежди се възлагат и на приложението на тези методи в лечението на мозъчния инсулт и туморните заболявания. 

Коментари