Публикация

Дигитален мамограф и апаратура за безкръвни урологични операции очаква МБАЛ Бургас

Оборудването е за близо 1 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.


Дигитален мамограф и още четири апарата за приложение в урологията и гинекологията очаква МБАЛ Бургас. Това е допълнителна апаратура по проекта "Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на "МБАЛ-Бургас” АД”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Процедурата за покупката вече е в ход, обявена е обществена поръчка, която е на етап оценка на постъпилите оферти.

Центърът за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Бургас работи от април 2014 г. В него е инсталиран ядрено-магнитен резонанс, компютърен томограф (скенер), дигитална ехографска система, видеогастроскоп и др.

Центърът ще бъде доокомплектован с ендоскопска апаратура, която ще се използва за извършване на безкръвни урологични и гинекологични операции. Сред тях са ултразвуков апарат за урология, ендоскопска система за урологично и гинекологично приложение, видеоендоскопска система и автоматичен биопсичен инструмент за биопсия на меки тъкани.

В Отделението по образна диагностика ще бъде инсталиран и дигитален мамограф, който ще се използва за скрининг и диагностика на онкологични заболявания на млечните жлези. Това ще бъде единственият дигитален мамограф в цялата Бургаска област. За разлика от класическия мамограф, дигиталният е по-безвреден, защото има по-ниска доза йонизиращо лъчение. Чрез него могат да се открият съвсем малки патологични находки, които не могат да бъдат засечени с обикновен мамограф.

Коментари