Публикация

Заразени с бруцелоза кози са открити в село Ракита

От Агенцията по храните са забранили движение на животните извън селото, за да не се разпространи заразата


25 кози, които са заразени с бруцелоза, са открити в село Ракита, община Червен бряг. Заразата е потвърдена от излезлите официално лабораторни изследвания. Двама от стопаните на заразените животни са с признаци на заболяването, но още не потвърдено лабораторно състоянието им. От Областна дирекция по „Безопасност на храните” в Плевен са взели необходимите мерки за ограничаване движението на животните в селото и извън него. Вземат се проби и от други животни, за да се установи и тяхното състояние. Проби ще бъдат взети и от всички хора, които са били в контакт със заразените животни или са консумирали млечни продукти от тях. Заразените животни ще бъдат убити. Собствениците им ще получат държавно обезщетение, ако са ги регистрирали по съответния законов ред.

На 10 август в Плевен е проведено извънредно заседание но Областната епизоотична комисия, след постъпил сигнал, че миналата седмица в Ракита, са доставени животни от района на град Рила, област Кюстендил, където бе локализирано огнище на зараза от бруцелоза. До края на седмицата общинските епизоотични комисии ще проведат заседания, за да се вземат необходимите мерки за недопускане разпространение на болестта.

Областна дирекция по безопасност на храните са предприели необходимите ограничителни мерки, каза директорът д-р Иван Йорданов. Животните са затворени. Млякото се унищожава в специално определени за това траншеи. Проведени са разяснителни мероприятия. Към днешна дата има издадена заповед на директора на Българската агенция по безопасност на храните, с която се разпорежда, какви мерки да се вземат за недопускане разпространение на болестта върху други животни и заразяване на хора. Взети са проби от всички животни във фермата и тези, които дадат положителен резултат при изследването ще бъдат евтанизирани и останките унищожени в екарисаж до Шумен.

Болестта се предава на хората чрез консумация на заразено месо и мляко. С оглед ограничаване на нежелателни последствия е необходимо да се консумират мляко, месо, млечни и месни произведения само от регламентирани производители.

Местното население и личните лекари в с.Ракита са информирани за симптоматиката на болестта. Основно по тяхна информация се правят прегледи и се насочват към максимален брой хора за взимане на проби. Продължават да се правят изследвания, докато това което е предвидено като мерки от епизоотичната комисия промени посоката си.

Коментари