Публикация

Хомеопатия - следдипломна квалификация, обучение

На 16 октомври 2015г. стартира пореден курс за следдипломна кавлификация по хомеопатия и интегративна медицина за лекари. Обучението е по програма на Европейския комитет по хомеопатия, с продължителност 3 години.


УЧЕБНА ПРОГРАМА

Общ хорариум 600 часа

1-4 модул(в рамките на една учебна година) – усвояване на основните хомеопатични принципи и закони, лечение на остри състояния и първа помощ с хомеопатични средства. След успешно полагане на тест, студентът получава сертификат.

5-10 модул(в рамките на една и половина учебна година) – задълбочено изучаване на хомеопатични лекарства, предписания и мениджмънт на случаите при хронични състояния. След полагане на теоретичен и практически изпит по стандарт на Европейския комитет по хомеопатия, лекарят придобива диплома.

В края на обучението лекарят е подготвен да лекува остри и хронични болести според правилата на добра хомеопатична практика.

Осигурени са учебни помагала и възможност за практическо усвояване на знанията.

Начин на провеждане:

Модулно обучение – Един модул е 3 дни (от петък до неделя) и допълнителна самостоятелна работа.

Теория– 450 часа – 10 модула (5 семестъра) в 2,5 години. Всеки семестър включва 2 модула.

Практика – 150 часа. Студентите започват практическо обучение под супервизия след приключване натретия семестър. Втората половина на третата година от обучението е предвидена само за практическо обучение под супервизия.

Подробности можете да намерите на нашия сайт.

Дати: 16 – 18 октомври 2015 – Модул 1

Начало:9.30 ч

Място: - Хотел „Св.София“, Малка зала, ул.“Пиротска“ №18,

Необходимо е да заявите участието си до 30 септември 2015 г. по телефона или по електронна поща. Датите на следващите модули ще бъдат съобщени по време на „Модул 1”

Очакваме Ви!

Д-р Дора Пачова – директор

Мария Джонгова – програмен мениджър

Контакти:

Център за здраве и образование „Едикта”

Ул. Иларион Макариополски № 2

София 1202

02/846 50 91

info@edicta-bg.com

Коментари