Публикация

СВЕТОВЪРТЕЖ и разстройства на равновесието

72 стр. автор: Хр. Колчев Под редакцията на Проф. П. Шотеков Книгата е за невролози и общопрактикуващи лекари Разпространява се безплатно от мед. представители на "Аbbott" или при поискване от Клиниката по нервни болести, УМБАЛ "Св. Ив. Рилски" София


Медицинска книга

Коментари