Публикация

Главоболие и мигрена. М. Чепреганов, П. Шотеков, Л. Марковка, Т. Чепреганова, J.-L. Dietemann, МИ "АРСО", София, 2009, 370 стр.

В монографията са описани всички видове главоболие . Започва се с класификацията на главоболията, анатомо-физиология, клиничната картина на отделните видове главоболия, като основно са разгледани първичните видове главоболия.


Медицинска книга

Коментари