Публикация

Кога ще ги стигнем ?

Изграждането на електронно здравеопазване е нелека, но не и невъзможна задача. Можем да вземем за пример, електронното правителство, на така наречената "E-Stonia"


Естония се възприема катo лидер в oбластта на eлектронното правителство. Не случайно я наричат : „E-stonia”. Когато се случи гражданите на Естония да пострадат, тяхната електронна карта може да даде достъп на лекарския екип до електронният им здравен картон, който съдържа цялата здравна информация за тях – кръвна група, алергии, последни лечения, текущи медикаменти, рецепти, епикризи, рентгенови снимки и т.н. Всички болници и аптеки в страната са свързани към системата. Изграждането на подобно здравеопазване в България също би подобрило здравето на пациента чрез предоставяне на централизиран, постоянно достъпен източник на медицинска информация. Такава система би подобрила и качеството на здравното обслужване и достъпа до него и би имал изключително позитивно влияние върху цялата здравна система. Въпреки оптимистичните очаквания за своевременно създаване на електронно здравеопазване обаче, изграждането му не е лека задача. Внедряването на софтуер на национална здравна информационна система заедно с всички нейни модули и интерфейси за достъп е сложен процес, обвързан с много взаимозависимости и сложна конфигурация. В изпълнението на подобен процес, обикновено участват различни екипи и професионалисти с широк спектър от специализации, а управлението на жизнения цикъл на информационната система не винаги се ограничава до стандартизирани механизми, дискретни процеси и инструменти.

В интерес на всички лица, пряко и непряко свързани със здравеопазването е тази система да започне да функционира възможно най-скоро, но добрите практики показват, че развититето на архитектурата на електронно управление следва да се осъществи поетапно, като всеки следващ етап надгражда и доразвива постигнатото в предходния етап. По този начин се осигурява приемственост, управляемост и стабилност на системите на електронната система.

Постоянното подобрение и ретроспектива са ключови за усъвършенстване на подобна система. Зрелостта на имплементация на управление на подобна услуга е най-висока, когато процесите и участващите в тях заинтересовани лица играят ролята на анализиращ и коригиращ фактор, през цялото време на поддръжка и експлоатация на системата.

Можем само да се надяваме, лицата включени в процеса да проявят необходимата отговорност и въпреки множеството условия и процеси по усъвършенстване в близко бъдеще да се радваме на електронно здравеопазване.

" }-->

Коментари

Да, електронното здравеопазване ще извади на бял свят доста нелицеприятни истини за практиките у нас. Вероятно и затова толкова години няма политическа воля за неговото въвеждане. Нещата опират именно до воля и желание, а не до пари. Може би трябва да има повече обществен натиск. Но пък и лекарската гилдия като цяло не е особено ентусиазирана от промяна на статуквото. Лошо, лошо, ама са си свикнали да надписват, да гласят отчетите така, че привидно нещата да изглеждат наред.