Публикация

Болкови скали - кога се използват и какво трябва да знаем за тях?

Според проучванията физическата болка е най-честата причина за консултации с общо практикуващия лекар. За да определи вида и силата на болката, той често изполва така наречените "болкови скали", с които ще Ви запознаем в настоящата статия.


 • Болкови скали

За да определи правилно състоянието на пациента и силата на болката, лекарят може да изполва така наречените "болкови скали". Благодарение на тях, пациентът интерпретира с по-голяма прецизност своето състояние.

Видове болкови скали

 • Визуално вербална болкова скала:

Представлява поредица от стилизирани лица, изобразяващи болка. Използва се най-често при деца от 3 до 7 години, като лекуващият лекар моли детето да посочи лицето, което го боли толкова, колкото самото него.

 • Визуално аналогова скала

Скалата е 10-сантиметрова линийка в левия край, на която е изписано „Няма болка“, а в десния – „Много силна болка“. Лекуващият лекар моли пациента да посочи върху линийката къде според него е болката.

Най-често се използва за оценка силата на остра болка или ефективността на лечение при хронична болка.

 • Вербална скала

С въпроси лекуващият лекар фокусира вниманието на пациента върху силата и характера на болката чрез използване на 102 думи, взаимствани от клиничната  литература. Това е т.н. „Въпросник за болката“ на МакГил, който също така има и съкратен вариант от 15 въпроса, когато състоянието на пациента не позволявада бъде отделено много време за оценка на болката.

 • Цифрова скала

Тя представлява 10–сантиметрова линийка, по дължината на която са разположени цифрите от 0 до 10. Пациентът трябва да избере цифрата, която най-точно описва силата на болката. Общият брой на точките е 10.

Дали лекуващият лекар ще използва някоя от горните скали за болка и ако да, коя зависи от причината за болката, моментното състояние на пациента, клиничния му опит и много други фактори, които са извън нашата компетенция и познанията на болния.

Настоящата публикация е информативна. Моля, ако се оплаквате от болки, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Източници:

 • Доц.Л.Митова, доц.А.Логофетов - Физиология на човека, 2006
 • Проф. д-р Ат. Атанасов, ДНМ – Болка и нейното лечение, 2007
 • Bg.wikipedia.org    
 • Zdrave.bg    
 • Pedsurg.net    
" }-->

Коментари

Уважаеми г-н Вълков, Благодарим за направения коментар! Вие сте напълно прав – оценката на болката, която изпитва пациента е изключително субективна. И това е напълно нормално. Защото само пациентът знае колко точно го боли. Относно болковите скали – те са само един от инструментите, които се използват от лекуващия лекар за оценка. Едновременно с тях може да се използва и въпросник, който съдържат над 150 въпроса, групирани в различни категории. Съществува и негов съкратен вариант от 20 въпроса. Лекуващият лекар е този, който ще прецени какво да използва, за да оцени обективно силата и характера на болката. След назначаване на лечение, лекуващият лекар проследява как болния реагира на предписаните медикамент и дозировка, и при необходимост прави корекции. Тези т.н. правила за оценка на болката се използват най-вече, когато говорим за онкологично болни пациенти в различен стадий на заболяването. От екипа на Контрол върху болката

Мария Стоянова
24 сеп 2015 14:13

Интересна статия!

Струва ми се,че оценката на болката по тези скали е в значителна степен субективна. Няма ли по-обективни критерии?

Здравейте, благодарим за проявения интерес. Профилът „Контрол върху болката“ се опитва да говори за болката по принцип, и в частност за онкологичната болка. Нашите публикации са насочени основно към пациента, което ни създава известни ограничения, какво можем и какво не да обсъждаме в тях. Нашият екип планира редица публикации, които да въведат пациента в същността на различни понятия и процеси, свързани с болката. Статията за болковите скали е само една част от нашата програма. Радваме се, че статията е била интересна за Вас и благодарим за препоръките! Екипът на „Контрол върху болката“

Скалите са доста повече и доста по-детайлни от посочените тук. Добър пример е скалата на Макгил. Но тези статия е е добро начало. Когато става въпрос за хронична болка движението е може би най-добрия избор, тоест физиотерапия/ кинезитерапия. http://www.csp.org.uk/professional-union/practice/your-business/evidence-base/physiotherapy-works/chronic-pain