Публикация

Центърът за спешна помощ София област се слива с този за София град

Министерството на здравеопазването публикува проект за Постановление на МС, което регламентира сливането


По предложение на здравния министър Петър Москов Центърът за спешна медицинска помощ - Софийска област ще се влее в Центъра за спешна медицинска помощ - София. Целта е по-ефективното използване на наличните ресурси. Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията на Центъра за спешна медицинска помощ - Софийска област преминават към Центъра за спешна медицинска помощ - София, става ясно още от проекта за постановление на МС. Трудовите правоотношения на работещите в Центъра за спешна медицинска помощ - Софийска област, се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

Постановлението ще бъде прието на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Вижте в прикачените файлове доклада на министър Москов до МС, както и текста на Проекта за Постановлеине на МС. 

Прикачени файлове

Проект на Постановление на МС
Доклад на министър Петър Москов

Коментари