Публикация

НЗОК удължава срока на аптеките за рецепти с несъответствия

Срокът за приемане и изпълнение на рецепти с несъответствия от аптеките се удължава до 30.09.2015 г.


НЗОК УДЪЛЖАВА СРОКА, В КОЙТО АПТЕКИТЕ МОГАТ ДА ПРИЕМАТ И ДА ИЗПЪЛНЯВАТ РЕЦЕПТИ С УСТАНОВЕНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ СПРЯМО РЕГИСТЪР „РЕЦЕПТУРНИ КНИЖКИ“ НА НЗОК

Срокът за приемане и изпълнение на рецепти с несъответствия от аптеките се удължава до 30.09.2015 г. Здравноосигурените лица ще бъдат насочвани към общопрактикуващия лекар или медицинския специалист, издал рецептата, за уточняване и коригиране на диагнозите в рецептурната книжка. Те трябва да презаверят рецептурната си книжка в РЗОК по определения ред, в случай че е необходимо.

От 01.06.2015 г. НЗОК предоставя на договорните си партньори услуга „Достъп до национален регистър „Рецептурни книжки“ и предоставяне на информация за валидност на рецептурна книжка и валидни диагнози в нея”. Услугата се достъпва чрез квалифициран електронен подпис на портала на НЗОК (секция „Електронни услуги”/“Справки от ПИС“) или чрез WEB сървис. Договорните партньори на НЗОК, изпълнители на ПИМП/СИМП и аптеки, могат да използват услугата за достъп до регистър „Рецептурни книжки” в реално време, в момента на издаване/отпускане на рецептурните бланки на пациентите.

Коментари