Публикация

Търси се най-добра мед.сестра

За седма поредна година, ще бъде връчена Статуетка „Света София“ на най-добрия специалист по здравни грижи в Бургаски регион.


Наградата е учредена 2008 година от основателя на МЦ Света София и МБАЛ Дева Мария Семир Абумелих, като признателност и оценка за работата на медицинските специалисти. Организаторите канят здравни заведения и граждански организации, които защитават правата на пациентите или са в сферата на здравеопазването, и тази година да вземат участие в откриването на най-добрия специалист по здравни грижи в региона. Всяко заведение или организация може да повдигне неограничен брой номинации, като това става чрез официално писмо в запечатан плик, адресиран до административния директор на МЦ Света София, на адрес: гр. Бургас, ул. Възраждане 13. Крайният срок за получаване на номинации е 15 септември 2015 година.

Победителят се определя по следните критерии:

1.Доказан професионализъм;

2.Степен на удовлетвореност на пациентите от осъществените здравни грижи/Анкетно проучване/;

3.Умения за работа в екип;

4.Професионално развитие – повишаване на образователно и квалификационно ниво;

5.Активно участие в организационния живот на съсловната организация;

6.Други критерии, които се приемат за целесъобразни, предвид спецификата на здравното заведение.

Комисията по избора обявява победителя след разглеждане на номинациите. Тя е в състав:

-Представител на БАПЗГ РК – Бургас;

-Представител на Съвета на главните медицински сестри за регион Бургас към БАПЗГ;

-Представител на БЧК;

-Представител на МЦ Света София;

Победителят се излъчва само с пълното единодушие на всички членове от Комисия по избора. Статуетката „Света София“ ще се връчи на 17 септември 2015 година, от 18.00 часа, в зала „Петя Дубарова“ на Културен Център „Морско Казино“ в Морската градина на Бургас.

Коментари