Публикация

МЗ събира оферти за електронна платформа за търговия с лекарства за болниците

Справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки сочи, че прогнозната стойност на поръчката е 300 000 лв.


Министерството на здравеопазването е стартирало процедурата за подготовката на софтуера за бъдещата електронна платформа за търговия с лекарства за болниците, показва справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, пише investor.bg.

Прогнозната стойност на поръчката е 300 хил. лева без ДДС. Оферти могат да се подават до 23 септември. Заложен краен срок за изпълнение на поръчката до 30 януари 2016 г.

Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов заговори още преди няколко месеца за въвеждането на електронна платформа за търговете с лекарства за болниците с цел по-прозрачно изразходване на средствата за медикаменти. Основният му аргумент е, че навсякъде в Европа, където процесът е електронизиран, разходите за лекарства са спаднали с около 20 на сто.

След пускането на платформата тя ще стане единственият начин, по който лечебните заведения ще могат да купуват лекарства. Очакванията на здравното министерство са с въвеждането на електронните търгове да се разшири кръгът от фармацевтични фирми, които могат да участват в процедурите, както и да се намали вероятността от корупция при доставките и да се елиминират необясними разлики в цените на едни и същи медикаменти за различни лечебни заведения.

Според анализ на Центъра за противодействие на корупцията и орагнизираната престъпност (т.нар. БОРКОР) лечебните заведения са сред възложителите на обществени поръчки, които допускат най-много нарушения и злоупотреби.

През последните години разходите за лекарства растат с изключително бързи темпове – в пъти по-бързо в сравнение със средното за Европейския съюз (ЕС). Дълговете на болниците към доставчици също се увеличават значително, като голяма част от тях са просрочени.

Задълженията на болничните заведения са нараснали с 15 на сто за две години – от 2012 до 2014 г., показват данни на здравното министерство. Към края на 2014 г. общите дългове на болниците са били близо 397 млн. лева, от които просрочени са 147 млн. лева. Дълговете на държавните болници са 342 млн. лева, а на общинските – 54 млн. лева. Към края на април общите задължения на на болниците са се увеличили до 413 млн. лева, а просрочените – до 161.5 млн. лева.

През 2012 г. задълженията на лечебните заведения за медикаменти са били 108 млн. лева, като през 2013 г. се увеличават до 120 млн. лева, а през 2014 г. - до 118 млн. лева, достигайки близо 40 на сто от общите дългове.

Коментари