Публикация

Джипитата не одобряват проекта за стандарт, който мери качеството в здравеопазването

Според тях той е опит за съчетаване на съдържание и смисъл на два отделни стандарта, поради което губи своята целесъобразност и очаквана ефективност


Като неудачен определиха проекта на наредба за утвърждаване на медицински стандарт "Индикатори на системата на здравеопазването" от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Становището им е изпратено до здравното министерство, до здравната комисия, до БЛС, до НЗОК и до медиите. В него се казва, че проектът е анализиран и оценен от експерти към НСОПЛБ и експерти по медицинска квалитология. Според тях той е опит за съчетаване на съдържание и смисъл на два отделни стандарта, поради което губи своята целесъобразност и очаквана ефективност. Представлява неудачна комбинация от опит за създаване на стандарт (немедицински) за събиране, обработка и предоставяне на статистическа информация в системата на здравеопазване и въвеждане на задължителни за предоставяне статистически данни, несполучливо обединени под общия знаменател „Индикатори за качество...”, посочени в приложения 2-6. В проекта се прехвърля финансов, методологичен и организационен товар върху ИМП в ПИМП, СИМП и БП за реализация на цели, които приоритетно обслужват интереса на институции извън доставчиците на медицински грижи, каквито са МЗ, НЗОК, НЦЗОЗА, НСИ, се казва още в становището.

Пълният текст на становището може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Становище на НСОПЛБ за проекта на ...

Коментари