Публикация

За връзката между емоциите и физическото състояние

Хомеопатията разлежда пациента във всички аспекти на неговото съществуване и взаимодействие с околната среда - съвкупността от физически проблеми, мисли и чувства, сънища и др.


Психосоматика – (гр.) влиянието на душа/ум (psyche) върху тяло (soma). Като медицински термин е използван за първи път от немския лекар д-р Хайнрот през 1818 г. Още в древни времена се е смятало, че съществува изразена връзка между ума и тялото. Аристотел например наблюдава, че емоции като гняв, страх, кураж и радост засягат тялото на физическо ниво.

Психосоматичната медицина е интердисциплинарно поле, което разглежда взаимоотношенията между социални, психологически и поведенчески фактори върху процесите на тялото и качеството на живот на човека.
В изучаването на явлението „психосоматика” и неговите ефекти участват множество специалисти от различни научни области като психиатри, психолози, невролози, интернисти, хирурзи, алерголози, дерматолози и психоневроимунолози и хомеопати.

Всички емоции са придружени от физиологични промени: страхът от сърцебиене; гневът от ускорен пулс, повишаване на кръвното налягане и промяна във въглехидратния метаболизъм; отчаянието от дълбоки въздишки. Всички тези физиологични феномени са резултат от сложно мускулно взаимодействие под влияние на нервни импулси, които се проявяват чрез експресивните мускули на лицето и на диафрагмата при смях; чрез слъзните жлези при плач; чрез сърцето при страх. Нервните импулси се проявяват при определени емоционални ситуации, които на свой ред са провокирани от взаимодействието с други хора. Възникналата психологична реакция може да бъде обяснена като отговор на организма към околната среда на всички нива.

Д-р Ханеман казва: „Всеки симптом, който тялото проявява на физическо равнище, е производен на влошаване на умствено ниво.”

Продължителната във времето физическа реакция, предизвикана от определена мисъл или емоция, например учестен пулс или повишаване на кръвното налягане, могат да доведе до хронично заболяване.

Психосоматичните заболявания се повлияят успешно с хомеопатия именно, защото хомеопатите се интересуват еднакво от тялото и психиката. От значение е правилното разграничаване на произхода на оплакванията. Например пациентът може да има главоболие, което да се дължи на физически проблем като схващане на вратните мускули от неправилна позиция на главата и в резултат от главоболието да е раздразнителен към околните.

Друг пациент може да е много ядосан и да няма възможност да прояви емоцията си явно, а след няколко часа да получи силно главоболие, което не се повлиява от стандартни медикаменти. Хомеопатът ще назначи терапия, която да съответства на физическата симптоматика на главоболието и в същото време да отговаря на емоционалното състояние, което е провокирало оплакването. Подобно главоболие, провокирано от силни емоции, е класически пример за психосоматично заболяване. Ако при него се търси повлияване само на физическо ниво, след време ще се получи задълбочаване на симптоматиката.

При хомеопатичното интервю се взимат предвид всички фактори, които определят състоянието на пациента, включително и онези, на които самият пациент не е обърнал внимание. Много често забравяме, че може да има връзка между емоция и физическо състояние. Например силната мъка може да доведе до стягане в гърлото или сърцебиене.

Усещането за буца в гърлото може да се дължи на много и различни фактори: тъга, задържани емоции, неизказани мисли, загуба и др. В един от справочниците на хомеопатите – Реперториум „Синтезис” има 192 лекарства за симптома „усещане за буца в гърлото”. Важно е да бъде подбрано онова лекарство, което е подходящо за пациента и по отношение на другите му симптоми и психосоматични сигнали. Това е и причината по време на хомеопатичното интервю да се наложи да се замислим за неща, които ни се струват маловажни или без особена връзка към конкретното оплакване, но за хомеопата могат да се окажат решаващи при избора на лекарство. Когато организмът получи правилния енерго-информационен стимул под формата на хомеопатично лекарство, това има влияние върху модела, по който тялото реагира на определената емоция и може да намали и премахне проявата на психосоматични състояния.

Прочети още на: http://www.puls.bg/health/homeopathy/news_21015.html

Коментари

Милен  Цветанов
26 авг 2015 15:19

ТОВА Е ЕДНА ОТ НАЙ-СМИСЛЕНИТЕ И ТОЧНИ СТАТИИ, които съм срещал не само в Кредоуеб, но и в целия интернет !!! Поздравления д-р Пачова!!! Преди години бях чел, че всеки симптом, болка и дори всяка една болест и всеки един от органите има връзка с емоциите и душевната хармония/дисхармония/. За съжаление не само нашето, но почти всички световни общества обръщат внимание само на човешките здравословни проблеми с тялото, но не и с душата. Ако можете д-р Пачова да напишете статия, която разкрива тези стари истини - цена няма да имате!!! Това е простото правило на живота - ние сме това, с което се храним, движим, чувстваме и мислим.