Публикация

Проф. Илко Гетов: Нелоялни участници на фармацевтичния пазар прехвърлят отговорности към аптеките

Никъде в Европа акцентът не е върху цената на лекарството


Проф. Илко Гетов е председател на Българския фармацевтичен съюз. Преподавател е и във Фармацевтичния факултет на Медицински университет в София. Научните му интереси са в областта на социалната фармация,

лекарствената регулация и фармацевтичното законодателство, фармакоикономиката и фармакоепидемиологията, болничната фармация. Автор е на многобройни научни трудове, гост лектор на научни форуми в чужбина и преподавател в чуждестранни университети. През 2016 г. ще бъде вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU).

- Проф. Гетов, един от основните проблеми, които отчита Изпълнителната агенция по лекарствата при проверки по аптеките по морето е наемането на кадри, които нямат фармацевтично образование. Има ли недостиг на фармацевти у нас?

- Магистър-фармацевтите, които членуват в Българския фармацевтичен съюз, са около 6 000, но за сметка на това сред нашите колеги почти няма безработица. Последните статистически проучвания показват, че 0,04% са безработните, тоест почти всички, които завършват, се реализират успешно в практиката. Годишно завършват около 300 души, като е абсолютно претеглен, необходим брой за развитието на процесите у нас.

Нашите наблюдения и анализи показват, че в сферата на лекарство разпространението или в аптечната система има много големи отклонения от средното ниво в Европейския съюз. Например в една аптека в България средно работят 1,6 магистър-фармацевти, а в Европа са около трима. Има региони в страната, в които ако сте магистър-фармацевт, значи задължително с вашата диплома има открита аптека, като примерът е Враца. Освен това аптеките се концентрират основно в икономически атрактивни райони. Сериозен проблем е това, че се наемат кадри без фармацевтично образование, тъй като лекарствата не са обикновена стока. Те изискват специален режим на съхранение и специални познания.

Друг казус е нежеланието за възлагане на допълнителни дейности на фармацевтите и използването на техния капацитет като здравни специалисти. По българското законодателство не е разрешено нищо друго, освен отпускането на лекарство. Нито здравни програми, нито профилактика, нито допълнителни услуги.

Най-големият проблем е, че основният акцент в аптеката е цената на лекарството. Нещо, което никъде в Европа не е така. У нас е така поради няколко причини. Първо, защото хората са бедни. Второ, защото Националната здравноосигурителна каса не покрива терапията на 100%. Трето, регулацията е такава, че всеки може да открие аптека, а колкото по-евтино и повече лекарства продава, толкова по-добре за бизнеса му. С две думи - отдръпването на държавата от регулацията на този сектор преди 15 години, доведе до тези страхотни изкривявания, които трудно могат да бъдат коригирани. Не е нормално в 21 век, в Европейския съюз, да можете да получите определено лекарство по здравна каса в една-единствена аптека на територията например на цялата Силистренска област.

- Какво трябва да се промени в регулацията на дейността на аптеките и
разпространението на лекарствата? Знаем, че имаше проблеми с намирането на онколекарства и на инсулин например.

- Оставяйки аптеките да работят като чисто търговски субекти, тоест тяхното съществуване да зависи от това какъв оборот правят, довежда до тези изкривявания. Имате сметка – сключвате договор с касата. Нямате сметка – не сключвате договор с касата. Не е нормално в България да има аптеки, които работят като павилион. В тях има само кутийки и флакончета, но нищо не приготвят, нищо допълнително не предлагат, нямат договор с касата, не работят с наркотични лекарства, не са денонощни. Най-често те се намират в мола, а 99% от номенклатурата е козметика. Там обаче движението е голямо, там влизат платежоспособни граждани.

- Тоест в момента аптеките, които не сключват договори със здравната каса, продават основно козметични продукти?

- Няма как да съществуват по друг начин. Това е едната страната на феномена. Другата страна са такива, които работят само или предимно със здравната каса, предлагат лекарства на супер ниски цени, но никой не ги контролира как се издържат. Диспропорцията е толкова голяма, че трябва много стриктна и ясна регулация и контрол.

По повод на липсващите лекарства настоявахме още преди 3 години за решаване на проблема с паралелния износ. Беше приет един текст, който след това беше отменен. Последното, което сме направили е един пилотен проект – гореща линия за пациенти, които се лекуват с инсулин. Тя е разработена по австрийски модел. Имаме обучен служител, който получава сигналите и проверява къде липсва инсулин. Съответно издирваме в коя аптека има, кога ще бъде наличен, за да може да бъде пратен пациентът и въпросът да бъде решен.

Аптеката не е търговски субект. По закон тя е здравно заведение и трябва да бъде облечена в тази своя функция, тя изпълнява социална роля. Една аптека, която работи със 100% платените лекарства, някои, от които струват хиляди левове, получава за една рецепта с тях 1,66 лв. Вие се обаждате, поръчвате, съхраняват се, отпускат се, отчитането и така нататък, като получавате за тази дейност 1,66 лв. и плащате ДДС на държавата, което е абсурд. Ние ще настояваме тези 2 лв., които сега се полагат за напълно безплатните лекарства, категорично да бъдат увеличени от следващата година. Да станат поне 3 лв. Смятам, че е крайно време лекарствата, които покрива или заплаща Националната здравноосигурителна каса, да бъдат освободени от ДДС. Това би отпушило доста солиден ресурс на касата по отношение на лекарствата за амбулаторно и за болнично лечение.

- Трябва ли лекарствата, които се отпускат от касата, да се предлагат на еднакви цени във всички аптеки в страната?

- Категорично трябва да има еднакви цени. Тоест за определен период от време лекарството, което ти е предписано и получаваш по здравна каса, то трябва да бъде на еднаква цена навсякъде в България, за да може на преден план да излезе фармацевтичната грижа и консултацията. В Германия това се случва за една година, а цените на лекарствата в България се менят на всеки 15 дни.

- Как гледате на това, че фармацевтичните компании вече ще трябва да правят отстъпка на здравната каса за някои лекарства?

- Тази практика съществува почти навсякъде в Европа. Това е така нареченото споделяне на риска, тъй като голям процент от публичните разходи за здравеопазване отиват за лекарства. В над 70% всяка съвременна терапия е лекарствена терапия. И тук е мястото на държавата - да намери начин да сподели този риск за неимоверно увеличаване на разходите с индустрията. Единият от тези вариант е възстановяването на определен процент. Наредбата, която е публикувана, дава рамката. Оттук нататък ще има методика, споразумение и финансов модел, по който това ще се случва, който ще е съгласуван с Министерството на здравеопазването и Министерство на финансите.

За нас, аптекарите, остава неясен въпросът с прозрачността и получаването на тази информация. Тоест ние очакваме, и ще преговаряме с касата за 2016 г., аптеките достатъчно рано да получават информация за подписаните договорености, за предвижданите отстъпки, за да не се използват нелоялни практики. Някой, който има предварителна информация за това, да се опитва да се освободи от дадена стока, да я набута на аптеките.

Например сега предстои промяна на класификацията на едно много популярно лекарство, което се използва като успокоително и сънотворно. В резултат на анализ на свръх употребата на това лекарство и на някои случаи на интоксикация, в момента тече процедура в трансформирането му в наркотично и отпускането му със зелена рецепта. Някой на пазара в момента си позволява да предлага свръх промоция на аптеките, за да прехвърли на тях отговорността, преди да е влязла в сила новата регулация. Само че те после няма какво да го правят, защото то ще се отпуска със зелена рецепта.

Непрекъснато има порочни практики – знаете, че ще излезе нова, по-ниска цена на Вашия продукт след месец или два, пускате промоция сега. Аптеките купуват две и получават едно безплатно. След два месеца, когато трябва да ги реализират, тоест да излязат от аптеката, вече има разлика между цената и това остава за сметка на аптеката. Законодателството трябва да намери начин да изчисти тези нелоялни практики.

Източник: www.novinar.bg

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Здравна политика НЗОК лекарства здравна каса фармацевтичен пазар Проф. Илко Гетов Българския фармацевтичен съюз Изпълнителната агенция по лека

Коментари