Публикация

Ревизия на ацетабулума при масивен дефект тип Paprosky 3A (ВИДЕО)

Възстановяването на ацетабуларните дефекти е една от най-трудните задачи пред реконструктивния хирург. Безциментната фиксация с пресфит капсула позволява успешно решаване на повечето случаи


Доц. Пламен Кинов, дмн, ортопед-травматолог, Началник на Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ "Ц. Йоанна - ИСУЛ": Ревизия на ацетабулума при масивен дефект тип Paprosky 3A(ацетабуларен дефект тип Paprosky 3A). При реконструкцията на ставата е използвана ендопротеза с безциментна фиксация (стъбло Revitan, капсула TM cup) и опорни вложки от трабекуларен метал (trabecular metal augments, TM®, Zimmer).

Възстановяването на ацетабуларните дефекти е една от най-трудните задачи пред реконструктивния хирург. Безциментната фиксация с пресфит капсула позволява успешно решаване на повечето случаи. Когато е налице неконтейнеруван дефект (дефект тип 3 по Папроски) може да бъде извършена с антипротрузионен кейдж. Въведените през последните години опорни вложки от трабекуларен метал (trabecular metal) позволяват лечение и на най-трудните случаи.

Пациентката е жена на 59 години, състояние след инфекция на ендопротеза на дясна тазобедрена става – (Pseudomonas aeruginosa), състояние след луксация и три предходни операции. Установен е масивен дефект на ацетабулума тип Paprosky 3A.
На първи етап 2.5 мес. преди настоящата операция през задностраничен достъп е отстранена инфектирана тазобедрена ендопротеза с циментна фиксация, извършен е дебридман и е поставен антибиотичен спейсър.На втори етап е планирана ревизия на ставата с безциментна фиксация и опорни вложки от трабекуларен метал (TM, Zimmer).

" }-->

Коментари