Ревизия на ацетабулума при масивен дефект тип Paprosky 3A (ВИДЕО)
проф. Пламен Кинов, дм
проф. Пламен Кинов, дм
Лекар
Ревизия на ацетабулума при масивен дефект тип Paprosky 3A (ВИДЕО)

Ревизия на ацетабулума при масивен дефект тип Paprosky 3A (ВИДЕО)

Възстановяването на ацетабуларните дефекти е една от най-трудните задачи пред реконструктивния хирург. Безциментната фиксация с пресфит капсула позволява успешно решаване на повечето случаи

Доц. Пламен Кинов, дмн, ортопед-травматолог, Началник на Клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ "Ц. Йоанна - ИСУЛ": Ревизия на ацетабулума при масивен дефект тип Paprosky 3A(ацетабуларен дефект тип Paprosky 3A). При реконструкцията на ставата е използвана ендопротеза с безциментна фиксация (стъбло Revitan, капсула TM cup) и опорни вложки от трабекуларен метал (trabecular metal augments, TM®, Zimmer).

Възстановяването на ацетабуларните дефекти е една от най-трудните задачи пред реконструктивния хирург. Безциментната фиксация с пресфит капсула позволява успешно решаване на повечето случаи. Когато е налице неконтейнеруван дефект (дефект тип 3 по Папроски) може да бъде извършена с антипротрузионен кейдж. Въведените през последните години опорни вложки от трабекуларен метал (trabecular metal) позволяват лечение и на най-трудните случаи.

Пациентката е жена на 59 години, състояние след инфекция на ендопротеза на дясна тазобедрена става – (Pseudomonas aeruginosa), състояние след луксация и три предходни операции. Установен е масивен дефект на ацетабулума тип Paprosky 3A.
На първи етап 2.5 мес. преди настоящата операция през задностраничен достъп е отстранена инфектирана тазобедрена ендопротеза с циментна фиксация, извършен е дебридман и е поставен антибиотичен спейсър.На втори етап е планирана ревизия на ставата с безциментна фиксация и опорни вложки от трабекуларен метал (TM, Zimmer).

Мнения