Публикация

ИНФОРМИРАЙ СЕ! БЪДИ ОТГОВОРЕН!

За дванадесети пореден път Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването провежда Националната лятна кампания за безплатно, доброволно и анонимно консултиране и изследване за HIV/СПИН


Периодът на инициативата е от 3 август до 13 септември 2015 г..

В нея участие вземат 19-те Кабинета за безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС), 28-те Регионални здравни инспекции и неправителствени организации в цялата страна.

Традиционно целта на лятната АНТИСПИН кампания е да насочи общественото внимание към отговорното сексуално поведение, употребата на презервативи и значимостта на това всеки да узнае навреме своя HIV статус като грижа за собственото здраве и това на партньора.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРМАТА И ЗАБОЛЯВАНЕТО МОЖЕТЕ ДА НАУЧИТЕ ОТ : http://www.aidsprogram.bg Програма към МЗ за превенция и контрол на СПИН http://www.ncaids.government.bg/ Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

За да подкрепи програмата на Министерството на здравеопазването и насърчи информираното и отговорно поведение в сексуалното общуване „Екофарм“ ЕООД осигурява безплатни презервативи /4 броя/ към всяка закупена опаковка Silegria /sildenafil citrate/ 50 mg film-coated tablets x 4.

Те са неделима част от опаковката на Silegria50 mg film-coated tablets x 4, и не се заплащат допълнително.

Периодът на кампанията е до 31.12. 2015.


По лекарско предписание. КХП 13.07.2015

За пълна информация: Екофарм ЕООД, бул.“Черни връх“ №14, бл. 3, София, България

Тел.: 02/963 15 96, Факс: 02/963 15 61


Някои данни за HIV/СПИН у нас *

Близо 90 % от новооткритите случаи в България сe дължат на инфекция, предадена по сексуален път.

Официално носители на вируса у нас са 2 169 души. През 2015 година при изследване на 151 343 лица са открити нови 126 случая на български граждани носителите на вируса.

Близо 34 % от новорегистрираните случаи са при млади хора, под 29 години.

Към 30 юни 2015 г. общо 1017 души с HIVсе проследяват в секторите за лечение на пациенти с HIV/СПИН. 774 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. Министерството на здравеопазванетоосигурява комбинирана терапия и нейния мониторинг за всички лица с HIV/СПИН, живеещи в България, независимо от техния здравноосигурителен статус.

*Източник:http://www.aidsprogram.bg/

Коментари