Публикация

Хомеопатията в практиката на общопрактикуващия лекар (ВИДЕО)

Лекция на проф. Хюсник Бояджиян от Летен медицински университет - Банско 2015


.Проф. Хюсник Бояджиян е специалист по инфекциозни болести, педиатрия и хомеопатия

Коментари