Публикация

Артроскопска операция на колянна става (ВИДЕО)

Техниката позволява чрез микроскопичен разрез и вкарване на камера в коляното да се огледа цялата става, да се установят състоянието на структурата на коляното, както и евентуални увреди


Мекотъканните увреди на колянната става са едни от най-честите травми в ортопедията. Обикновено се дължат на спортни натоварвания и засягат предимно млади хора.

Най-чести са уврежданията на менискуса, а по-рядко - на кръстна връзка. В някои случаи може да бъде засегнат и ставният хрущял. Ако не бъдат взети навременни мерки, прогнозата е по-лоша, тъй като увреденият хрущял не може да се възстанови и започва процес на дегенерация на ставата.

Артроскопската операция е модерен метод за лечение на мекотъканни травми на колянна става - на менискусни, на връзкови и на остеохондрални увреждания. Техниката позволява чрез микроскопичен разрез и вкарване на камера в коляното да се огледа цялата става, да се установят състоянието на структурата на коляното, както и евентуални увреди.

Методът има определени предимства пред откритото лечение - минимална травма, по-малка болка, по-бързо възстановяване на пациента и максимално бързо връщане към активен начин на живот.

Артроскопското лечение може да бъде прилагано при широк диапазон вътреставни заболявания – увреждане на менискуси, на връзки, хондрални увреди на ставния хрущял, а в някои случаи и счупвания. 

Коментари

Искам да благодаря на доцент Пламен Кинов и целия екип на клиниката по ортопедия в УМБАЛ "Царица Йоанна" за професионализма и отношението. Оперирах се при тях - менискус и кръстни връзки . Благодаря!