Публикация

Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението (ВИДЕО)

Лекция на проф. Искра Христозова от Летен университет - Банско 2015


Проф. Искра Христозова е специалист по педиатрия, онкология и хематология от СБАЛДОХЗ, София

Коментари