Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението (ВИДЕО)
Летен/зимен медицински университет
Летен/зимен медицински университет
Страница
Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението (ВИДЕО)

Солидни тумори в детската възраст - съвременни аспекти в диагностиката и лечението (ВИДЕО)

Лекция на проф. Искра Христозова от Летен университет - Банско 2015

Проф. Искра Христозова е специалист по педиатрия, онкология и хематология от СБАЛДОХЗ, София

Мнения