Фармакотерапия на хроничната болка от немалигнен произход в старческа и напреднала старческа възраст (ВИДЕО)
31.08.15
Летен/зимен медицински университет
Летен/зимен медицински университет
Страница
Фармакотерапия на хроничната болка от немалигнен произход в старческа и напреднала старческа възраст (ВИДЕО)

Фармакотерапия на хроничната болка от немалигнен произход в старческа и напреднала старческа възраст (ВИДЕО)

Лекция на проф. д-р Витан Влахов, д.м.н., от Летен медицински университет - Банско 2015

.

Мнения