Публикация

Докато дойде линейката, ще ни лекуват по телефона

Спешните случаи ще бъдат диференцирани с цветови кодове, според които има стандарт на действие


Лекуват ни по телефона, докато дойде линейката

Диспечерите от спешна помощ на базата на въпроси, зададени по телефона  ще определят спешността на повикването и доколко е застрашено здравето на пациента. 

Те ще бъдат отправната точка и ще служат за даване на насоки, докато линейката пристигне при болния. Предвидени са и специални карти за диспечерите в Бърза помощ, за да могат да дадат адекватни наставления на болния.  Това е заложено в проекта за стандарт на спешната помощ, публикуван от здравното министерство.(Целия проект може да видите ТУК)

Класифицирането ще е с цветови кодове - червено, жълто и зелено. На база на въпросите по телефона, диспечерите ще съветват как да бъде поставен пострадалият, какво трябва да му се осигури и какво не трябва да се прави с него.

Телефонната консултация може да продължи и след пристигането на линейката. В стандарта тя е наречена “медицински контрол”, но тук съвети вече ще получават екипи, в които няма лекар. За тези случаи също са разработени карти със съвети как се работи примерно с дефибрилатор, как се поставя инжекция, как се спира кръвотечение и пр.

Стандартът, който се предлага, указва линейките да пристигат до 8 минути - за най-спешните, и до 120 минути за най-леките случаи. Това се случва в зависимост от цвета на кода. Документът съдържа и правила за действия на екипите на място. Например при нужда да се постави на пациента абокат за вливане на медикамент екипът може да направи до 2 опита на място, а след това да започне транспортирането и опитите да продължат.

До 10 минути пристигналият екип трябва да започне транспортирането до болница на най-спешните пациенти. Ако времето за придвижване до болница е над 30 минути, може да бъде извикан медицински хеликоптер.

Стандартът предвижда още:

  • времеви ограничения за преглед
  • времеви ограничения за лечение в спешно отделение - червените трябва да бъдат вкарани до минута, зелените максимум до 2 часа. Общият период на престой и лечение не трябва да може да надвишава 4 часа.
  • в чакалните трябва да има отделни тоалетни за пациенти и отделни за посетители
  • за 700 пациенти, минаващи на година трябва да има 1 стол
  • трябва да има телевизор.

Да очакваме ли скоро лечение и по интернет?

" }-->

Коментари

Петър  Галев
1 сеп 2015 14:54

Разпределението на пациентите в групи по спешност е много добра идея. Единственият, но много сериозен проблем за България е, че голям процент от повикващите спешна помощ са склонни да излъжат и да заблудят диспечерите с цел линейката да дойде по-бързо на техния адрес. Най-често се лъже за възрастта на пациента - тя се намалява, заради разпространеното разбиране, че старите хора "ги пренебрегват"; за реалното му състояние - оплакванията се засилват и се добавят несъществуващи; хронични състояния се съобщават като нововъзникнал проблем и т.н. Затова е много важно да има реални и неотменими санкции при неоснователно повикване на спешна помощ и особено при умишлена заблуда на екипите на спешната помощ. В Австрия в такива случаи никой не се разправя с болния и близките му на място. Оказват помощ, но след това получаваш нещо като изпълнителен лист, който ако не платиш доброволно, ти удържат от заплатата или пенсията...